Strona główna Uczelnia Uniwersytet Struktura Administracja Biuro Promocji Komunikaty Inauguracja roku akademickiego w Akademii RetroC@fe


27.10.2023

Inauguracja roku akademickiego w Akademii RetroC@fe


 

17 października br. ruszyła czwarta edycja projektu edukacyjnego Akademia RetroC@fe, którego beneficjentami są emerytowani więziennicy zrzeszeni w Krajowym Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej. Projekt realizowany jest z powodzeniem od grudnia 2020 roku przez pracowników naukowych dwóch katedr (Katedry Pedagogiki Społecznej oraz Katedry Edukacji Zdrowotnej, Gerontologii i Geriatrii) w Instytucie Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie.

W ramach działań Akademii RetroC@fe dla uczestników projektu prowadzone są cykliczne wirtualne spotkania edukacyjne. Edukacja zdalna to innowacyjne rozwiązanie dla grupy emerytowanych funkcjonariuszy Służby Więziennej, a sam program zajęć jest wdrożeniem idei edukacji całożyciowej. Słuchacze wyposażeni zostają w wiedzę o świecie i sobie, nabywają kluczowe kompetencje. Przedstawiciele największych ośrodków akademickich z całej Polski, przyjmujący zaproszenie do poprowadzenia zajęć, wspierają swoim autorytetem inicjatywę, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem ze słuchaczami. Comiesięczne zdalne spotkania to dla uczestników projektu istotny element ścieżki edukacyjnej w okresie średniej i późnej dorosłości.

Zajęcia w ramach Akademii RetroC@fe bazują na nauczaniu opartym na modułach tematycznych. Słuchacze mają zajęcia (wykłady, konwersatoria, warsztaty) w ramach dziesięciu modułów tematycznych: zdrowie, pedagogika społeczna, pedagogika wieku dziecięcego, andragogika, edukacja międzykulturowa, komunikacja społeczna, antropologia, filozofia życia, psychologia osobowości, nowoczesne technologie. Zajęcia odbywają się za pośrednictwem bezpłatnych platform komunikacyjnych (MS Teams, Google Meet) w cyklu dwóch  90 minutowych spotkań w miesiącu.

Tegoroczna inauguracja roku akademickiego 2023/2024

Emerytowani więziennicy, reprezentujący koła terenowe KZEIRSW z całej Polski, 17 października rozpoczęli nowy rok akademicki 2022/2023. Wykład inauguracyjny pt. Społeczno-kulturowe wyobrażenia o dzieciństwie w retrospekcji i współcześnie wygłosiła dr hab. Anna Józefowicz, prof. UwB z zaprzyjaźnionego białostockiego ośrodka akademickiego. Spotkaniu towarzyszyła ożywiona debata poświęcona kulturowym reprezentacjom dzieciństwa, jak również namysł nad nowym paradygmatem myślenia o dziecku i dzieciństwie. W spotkaniu inauguracyjnym wzięła udział kadra akademicka współpracująca na co dzień z KZEIRSW, Dyrektor Centrum Kształcenia, Innowacji i Transferu Wiedzy UIK ks. dr Jarosław Charchuła, SJ, dr hab. Maria Marta Urlińska i dr Magdalena Urlińska-Berens oraz przedstawiciele rzeszowskiego ośrodka naukowego, Prodziekan Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego dr Waldemar Lib, Kierownik Zakładu Edukacji Nauczycieli dr hab. Wojciech Walat, prof. UR oraz dr inż. Tomasz Warzocha. Do czerwca 2024 roku włącznie zaplanowanych zostało jeszcze 16 wirtualnych spotkań. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

 

dr Magdalena Urlińska - Berens