Strona główna Instytut Filozofii informuje


Instytut Filozofii informuje

Dr Carl Humphries – uzyskał stopień doktora habilitowanego!

Serdecznie gratulujemy dr. Humphriesowi awansu naukowego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia! Komisja habilitacyjna bardzo wysoko oceniła dorobek naszego Pracownika, zwłaszcza zaprezentowany przez niego (światowy) poziom badań nad dziedzictwem filozoficznym późnego Ludwiga Wittgensteina. Podstawowym osiągnięciem naukowym przedstawionym przez dr Humphriesa w procedurze awansu była monografia „Radical historicity: perspectives from the later Wittgenstein” (Wydawnictwo Naukowe AIK, Kraków 2020). Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wszczęto 24 kwietnia br. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, a zakończono uchwałą Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia 15 grudnia 2021r. Dr Humphries jest członkiem Katedry Etyki Ogólnej i Stosowanej w Instytucie Filozofii.

Współpraca dydaktyczno-naukowa z Uniwersytetem Zagrzebskim w ramach Erasmus Plus

Instytut Filozofii został zaproszony przez Wydział Filozofii i Religioznawstwa Uniwersytetu Zagrzebskiego do udziału w interdyscyplinarnym, międzynarodowym projekcie w ramach nowego typu oferty programu Erasmus Plus: Blended Intensive Programmes (BIP). Projekt zaproponowany przez Zagrzeb to kurs akademicki o nazwie: „Interdisciplinary Approach to Body and Mind Research”. Regulamin BIP wymaga, aby w projekcie wzięli udział pracownicy i studenci co najmniej 3 uczelni z 3 krajów. Stąd oprócz naszego Instytutu w projekcie biorą udział Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Filozofii Uniwersytetu Karola w Pradze (Czechy). Tego rodzaju programy charakteryzują się także kombinacją fizycznego pobytu na miejscu (w Zagrzebiu, tydzień na początku marca 2022) oraz zajęć online (kolejne tygodnie począwszy od 15 grudnia). Ze strony Instytutu w programie bierze udział o. dr Robert Grzywacz SJ oraz o. prof. Józef Bremer SJ, a także 2 studentów studiów licencjackich, 2 studentów studiów magisterskich z filozofii oraz po jednym z kulturoznawstwa i psychologii.  

Sympozjum naukowe pt. „Wokół filozoficznej refleksji Stanisława Ziemiańskiego”

Sympozjum, które odbyło się 14 grudnia, zostało zorganizowane przez Instytut z okazji Jubileuszu 90-lecia o. prof. Stanisława Ziemiańskiego SJ. Wydarzenie zostało przeprowadzone w trybie hybrydowym zarówno w budynku AIK, jak i online (wciąż można zobaczyć całość na YoutTube AIK). Podczas sympozjum metafizyką o. Ziemiańskiego zajął się ks. dr hab. Tomasz Duma prof. KUL, teologią naturalną – p. prof. dr hab. Jacek Wojtysiak (KUL), poglądy na filozofię przyrody przedyskutował ks. dr hab. Janusz Mączka SDB prof. UPJPII, badania o. Ziemiańskiego nad myślą Franciszka Suareza SJ przybliżył p. dr hab. Jacek Surzyn (AIK), metafilozofię omówił p. dr hab. Piotr Duchliński prof. AIK, a idee o. Ziemiańskiego dotyczące relacji nauka-religia ukazał ks. dr hab. Adam Świeżyński prof. UKSW. W części dyskusyjnej o. Ziemiański ustosunkował się do przedstawionych analiz i wniosków. Następnie o. Ziemiański przedstawił wykład jubileuszowy, który wywołał żywą dyskusję. Na zakończenie o. Rektor, prof. Józef Bremer SJ wraz z o. dr Robertem Grzywaczem SJ (redaktorem naukowym) wręczyli Jubilatowi okolicznościową publikację, w której zostały zebrane mało znane teksty o. Ziemiańskiego, a także jeszcze niepublikowane, świeżo napisane artykuły. Książka „Śladami życiowej i ideowej wędrówki znad Wisłoka nad Wisłę”, wydana nakładem Wydawnictwa Naukowego AIK, już niedługo będzie do nabycia. https://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/sladami-zyciowej-i-ideowej-wedrowki-znad-wisloka-nad-wisle.htm  

Debata filozoficzna pt. „Dlaczego Bóg nie jest bardziej jawny?”

Inspiracją do organizowanej przez Instytut Filozofii debaty była książka ks. dra hab. Miłosza Hołdy, Źródło i noc. Wprowadzenie do współczesnego absconditeizmu (WAM, Kraków 2020). Podejmując namysł nad zagadnieniem Bożej ukrytości, nasi Prelegenci włączyli się w trwającą od wieków dyskusję wokół jednego z najbardziej skomplikowanych, a zarazem najbardziej istotnych egzystencjalnie problemów natury filozoficzno-teologicznej. Dlaczego Bóg wydaje się ukrywać przed ludźmi? Dlaczego często odbieramy Go jako milczącego, wręcz nieobecnego? Oprócz autora książki, w debacie wzięli udział: dr Joanna Barcik (UPJP2): „Światło w ciemności. Filozofia Objawienia według Miłosza Hołdy”; prof. dr hab. Tadeusz Gadacz (AGH): "Czy możliwa byłaby ludzka odpowiedzialność, gdyby Bóg nie był ukryty?"; ks. dr hab. Maciej Bała, prof. UKSW: „Ukrytość Boga w kontekście współczesnego sporu teodycealnego”; dr hab. Ryszard Mordarski, prof. UKW: „Czy Boża ukrytość prowadzi do ateizmu?”; ks. dr hab. Marek Słomka (KUL): „Niełatwe spotkanie rozumu z wiarą w teizmie chrześcijańskim”. Debatę poprowadziła dr Magdalena Kozak z Instytutu Filozofii. Debata odbyła się 15 grudnia, o godz. 17.00 i wciąż można ją odsłuchać na kanale YouTube AIK.

Adwentowe rekolekcje filozoficzne: OD CIAŁA DO SŁOWA I Z POWROTEM

W atmosferze zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, pośród IV fali pandemii i kolejnych obostrzeń, pracownicy Instytutu zaprosili studentów Akademii Ignatianum do wspólnej refleksji nad naszą ludzką cielesnością i kruchością. Rekolekcje składały się z 3 warsztatów przeprowadzonych online w dniach 20-22 grudnia. Pierwsze spotkanie pt. „Słowa ciała” poprowadził prof. Piotr Sikora. Drugi warsztat zatytułowany „Myśli wcielone” przygotował dr Robert Grzywacz SJ. Trzecie wydarzenie pt. „Słowo w ciele” przygotowała dr Magdalena Kozak. W rekolekcjach wzięło udział prawie 30 studentów z różnych kierunków studiów.

Dyskusja wokół książki prof. Adam Jonkisza na łamach „Roczników Filozoficznych KUL”

W najnowszym numerze „Roczników Filozoficznych” (Tom  LXIX,  numer 4 na 2021r.) https://ojs.tnkul.pl/index.php/rf/issue/view/1023 ukazujących się pod kuratelą Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zamieszczono obszerną dyskusję wokół ostatniej książki prof. Adam Jonkisza, „Pytania i odpowiedzi. Ujęcie teoriomnogościowe”, Wydawnictwo Naukowe AIK, Kraków 2021. Swoje teksty do tej dyskusji przygotowali: prof. Anna Brożek z UW, „Pytania w opisie analitycznym. Logika erotetyczna z metodologicznego punktu widzenia”, prof. Jacek Wojtysiak z KUL, „Kilka wątpliwości co do Adama Jonkisza teorii pytań”, prof. Marek Leśniak z KUL, „Czy da się pominąć ontologię? Uwagi na marginesie Pytań i odpowiedzi Adama Jonkisza”. Do podniesionych kwestii ustosunkował się prof. Adam Jonkisz w swoim artykule pt. „Logiczne ujęcie pytań i odpowiedzi. Uwagi merytoryczne i metodologiczne”.

Warto przytoczyć fragment wypowiedzi prof. Jacka Wojtysiaka, która charakteryzuje wagę badanych przez prof. Adama Jonkisza spraw: „Logiczna teoria pytań jest specjalnością polską. Jej podstawy zbudował  jeszcze przed II wojną światową Kazimierz Ajdukiewicz, a później w różnych kierunkach rozwijali ją m.in. Tadeusz Kubiński, Leon Koj, Antoni B. Stępień, Andrzej Wiśniewski, Jacek J. Jadacki i Anna Brożek. Dyskutowana książka Adama Jonkisza wpisuje się w tę szacowną tradycję, a zarazem proponuje oryginalne i całościowe ujęcie teorii pytań.”

Prof. Piotr Mazur powołany do Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych 

Minister Nauki i Edukacji, powołał pracownika Instytutu Filozofii, kierownika Katedry Bytu, Człowieka i Społeczeństwa, prof. dr hab. Piotra Mazura, w skład Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) na lata 2021 - 2025. IBE jest instytutem badawczym prowadzącym interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. Do głównych obszarów zainteresowań badawczych Instytutu należą: zagadnienia związane z koncepcją uczenia się przez całe życie; funkcjonowanie systemu kwalifikacji; pomiar i analiza osiągnięć edukacyjnych uczniów; monitorowanie sytuacji osób młodych wchodzących na rynek pracy; psychologiczne i pedagogiczne podstawy osiągnięć szkolnych; ekonomiczne uwarunkowania kształcenia i finansowanie edukacji; warunki pracy nauczycieli; społeczne uwarunkowania funkcjonowania systemu edukacji.

 

-------------

Zapowiedzi:

Debata styczniowa wokół książki Andrzeja Gielarowskiego pt. "O możliwym końcu kultury. Apokaliptyka Rene Girarda" odbędzie się 13.01.2022 (czwartek). Udział potwierdzili: prof. dr hab. Józef Niewiadomski (Uniwersytet w Insbrucku); dr hab. Maria Korusiewicz, prof. ATH w Bielsko-Białej; dr hab. Monika Murawska (ASP W-wa, PAN); dr Robert Grzywacz SJ (AIK).

Sympozjum in memoriam o. prof. dr hab. Roman Darowski SJ – w 5. rocznicę śmierci byłego dziekana Wydziału Filozoficznego naszej Uczelni i zasłużonego badacza historii filozofii jezuitów na terenach polskich. Sympozjum odbędzie się 18 stycznia w trybie zdalnym i będzie transmitowane na kanale YouTube AIK.