Strona główna Uczelnia Uniwersytet Struktura Administracja Biuro Promocji Komunikaty Instytut Kulturoznawstwa zaprasza na wykłady otwarte


18.05.2021

Instytut Kulturoznawstwa zaprasza na wykłady otwarte


 

 

 

Propozycje wykładów:

 

  • Prof. P. Taranczewski: 28 maja

„Zawale” - obraz Adama Chmielowskiego

W zbiorach Muzeum Narodowego znajduje sie pejzaż Adama Chmielowskiego (później Brata Alberta) zatytułowany „Zawale”. Spojrzeć nań można jak na widok miejscowości Zawale na Podolu, można też zinterpretować nieco głębiej. Próbę taką spróbuję Państwu przedstawić.

 

  • Dr B. Strączek: 31 maja

Ryba wyjęta z wody, czyli kilka uwag o szoku kulturowym

Szok kulturowy to zespół reakcji emocjonalnych wywołanych „niepokojem pojawiającym się na skutek utraty wszystkich znanych nam znaków i symboli współżycia społecznego” (Oberg 1954). Dotyka on wszystkich ludzi, którzy nagle znaleźli się w nowym środowisku kulturowym, w tym także studentów rozpoczynający nowy etap swojego życia w nieznanym kraju lub mieście. Istnieje wiele sposobów łagodzenia negatywnych skutków szoku kulturowego. Oprócz najczęściej proponowanych metod radzenia sobie z szokiem kulturowym, w wykładzie zaproponuję metodę polegającą na rozbudzeniu w sobie filozoficznej ciekawości, która pomaga dokonać pozytywnego przeniesienia niepokoju w otwartość na to, co nowe i nieznane. 

 

  • Dr hab. B. Bodzioch-Bryła: 4 czerwca

Czytając e-literaturę, percypując e-sztukę... O tekstach kultury w dobie nowych technologii

Wykład koncentruje się na próbie ukazania pewnych przemian, jakie zaszły pod wpływem pojawienia się i szybkiego rozwoju nowych konwergujacych mediów, a które skutkują m.in. ukształtowaniem się nowych form artystycznych (dzieło sztuki istniejące w postaci instalacji interaktywnej) i literackich (e-literatura, e-poezja, e-proza).

 

  • Dr D. Smołucha: 9 czerwca

Nie tylko Facebook - współczesny człowiek w cyberprzestrzeni

Dyskusje związane z cyberprzestrzenią często oscylują głównie wokół mediów społecznościowych i wąskiego zakresu zjawisk związanych ze współczesną rzeczywistością medialną. Tymczasem obecnie cyfrowa kultura wyszła poza przestrzeń komputerów i zmieniła życie współczesnego człowieka. Rozszerzona i wirtualna rzeczywistość otaczają człowieka, znajdując zastosowanie na wielu różnych poziomach. Nowoczesne technologie towarzyszą człowiekowi na każdym niemal kroku, zmieniając otaczający nas świat w realno-wirtualną hybrydę. W trakcie wykładu zostanie przedstawionych kilka przykładów na innowacyjne zastosowanie nowoczesnych mediów i technologii cyfrowych.

 

 

Zgłoszenia i więcej informacji pod adresem:

biuropromocji@ignatianum.edu.pl

tel. 123 999 615