Strona główna Uczelnia Uniwersytet Struktura Administracja Biuro Promocji Komunikaty Jak wyglądają studia podyplomowe na kierunku logopedia


14.05.2021

Jak wyglądają studia podyplomowe na kierunku logopedia


 

Są dedykowane dla osób, które posiadają dyplom licencjata lub dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub równorzędnego. Należy również posiadać przygotowanie pedagogiczne oraz opinię logopedy o możliwości podjęcia studiów na kierunku logopedia stwierdzającą  brak jakichkolwiek przeciwwskazań do podjęcia studiów logopedycznych, w tym brak jakichkolwiek zaburzeń mowy i wad zgryzu.

Ogólne cele kształcenia zmierzają ku wyposażeniu studentów w szeroką wiedzę z zakresu logopedii, umiejętności dotyczące przeprowadzenia diagnozy oraz terapii z zastosowaniem nowoczesnych metod i technik pracy logopedycznej. Celem jest również wykształcenie określonych kompetencji społecznych z zakresu etyki, kultury pracy, rozwoju osobistego i zawodowego jako logopedy.

 Jakie przedmioty studiujemy na kierunku logopedia?

Logopedia jest kierunkiem interdyscyplinarnym, a do najbardziej wyróżniających przedmiotów prowadzonych w ramach programu logopedii w Akademii Ignatianum w Krakowie możemy zaliczyć:

-Podstawy ortodoncji

-Dyslalia-diagnoza i terapia

-Elementy tyflologopedii

-Foniatria

-Audiologia

-Elementy surdologopedii

-Metody badań logopedycznych i klasyfikacje zaburzeń mowy

-Emisja głosu i dykcja

-Lingwistyczne podstawy logopedii

-Terapia logopedyczna jako proces terapeutyczny

 Logopedia jako studia podyplomowe – dla absolwentów jakich kierunków?

Na podyplomowych studiach z logopedii świetnie odnajdą się absolwenci przede wszystkim:

-pedagogiki

-pedagogiki nauczycielskiej

-pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

-pedagogiki resocjalizacyjnej

-pedagogiki specjalnej

-pedagogiki szkolna z terapią pedagogiczną

Profil kandydata na logopedę, czyli co nas ciągnie w stronę zawodu logopedy?

Logopedia to kierunek, który poszerzy nasze umiejętności oraz wiedzę w diagnostyki oraz leczenie w zakresie wad oraz profilaktyki w rozwoju i utrzymaniu w sprawności aparatu mowy. Dzięki temu podniesiemy swoją skuteczność we współpracy zarówno z dziećmi jak i ich rodzicami, a także starszymi pacjentami. Jako absolwenci logopedii będziemy mogli dumnie stać na straży poprawności mowy i dykcji, o których wiele osób sobie przypomina dopiero kiedy ma już z nimi problemy.

Od strony czysto zawodowej trzeba podkreślić iż podyplomowe studia z logopedii są studiami kwalifikacyjnymi, a co za tym idzie, otwierają możliwości podjęcia pracy w placówkach, gdzie prawo wykonywania zawodu logopedy jest wymagane. Należą do nich min.: jednostki NFZ: oddziały szpitalne, oddziały laryngologiczne i neurologiczne, ośrodki terapeutyczne. Kwalifikacje wydawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Jako absolwenci mamy również prawo założenia własnej praktyki zawodowe, co znacznie poszerza nasze możliwości dalszego rozwoju.

Logopedia-studia podyplomowe w Krakowie to droga dla Ciebie, jeżeli:

1)Jesteś osobą empatyczną i lubisz pracować z ludźmi.

2)Posiadasz nieskazitelną dykcję.

3)Posiadasz otwarty umysł na chłonięcie wiedzy z zakresu lingwistyki, medycyny oraz psychopedagogiki.

Najczęstsze opinie o studiowaniu logopedii

Można usłyszeć często, że logopedia to kierunek najbardziej ściśle związany z pedagogiką, więc jeżeli już jesteś aktywnym pedagogiem, to dużo materiału na pewno już masz przerobione. Jest to tylko częściowo prawda. Dobry pedagog z pewnością poradzi sobie na takich studiach, jednakże nie powinien spocząć na laurach. W innym przypadku pierwsza sesja może rozczarować ogromem wiedzy, której nam zabrakło.

 

Szczególnie od osób niezaznajomionych z branżą można dowiedzieć się także, że nasza edukacja w zakresie logopedii kończy się wraz z odebraniem dyplomu. Logopedia jest nauką dynamicznie się rozwijającą, a żeby zapewniać swoim pacjentom czy uczniom usługi na najwyższym poziomie, powinniśmy cały czas się dokształcać poprzez czytanie najświeższych publikacji, branie czynnego udziału w kursach/konferencjach, czy podejmowaniem kolejnych studiów podyplomowych i to nie tylko z zakresu wyłącznie logopedii, ale także dziedzin pokrewnych. Takie holistyczne podejście i chęć zdobywania nowej wiedzy bez wątpienia docenią nasi podopieczni, a współpraca z nimi stanie się dla nas przyjemnością