Strona główna Uczelnia Komunikaty Jubileuszowa konferencja naukowa w Segedynie


25.11.2022

Jubileuszowa konferencja naukowa w Segedynie


fot. archiwum prywatne APB SJ

 

Na zaproszenie prof. dra Laszlo Rovo, rektora Uniwersytetu w Segedynie (Węgry), ks. dr hab. Andrzej Paweł Bieś SJ, prof. AIK, Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni, wziął udział w jubileuszowej konferencji naukowej dnia 9 XI 2022 r. z okazji setnej rocznicy powstania Uniwersytetu. Jednym z celów konferencji było przypomnienie dziejów szkolnictwa wyższego w Siedmiogrodzie oraz jezuickiej uczelni w Koloszwarze (dzisiaj Cluj-Napoca w Rumunii). 

Organizacja i działalność tej jezuickiej Akademii stanowią bowiem dla współczesnego Uniwersytetu w Segedynie początek i ważny punkt odniesienia własnej akademickiej tradycji. W trakcie konferencji przedstawiciel AIK wygłosił wykład zatytułowany „Jesuit Education in the Polish-Lithuanian Commonwealth at the Turn of 16th and 17th Centuries. Bathory Foundations” (Szkolnictwo jezuickie na ziemiach Rzeczpospolitej przełomu XVI i XVII wieku. Fundacje batoriańskie). Pozostałych 8 wystąpień dotyczących m.in. szesnastowiecznej terminologii łacińskiej związanej z powstaniem akademii, życiem studentów jezuickiego kolegium w Koloszwarze, działalności A. Possevino, I. Szanto (Aratora), P. Pazmany oraz scenie szkolnej tamże, zostało wygłoszonych przez badaczy w języku węgierskim.