Strona główna Uczelnia Uniwersytet Struktura Administracja Biuro Promocji Komunikaty Kids Lab for Sustainability – kolejny sukces pracowników Instytutu Nauk o Wychowaniu


25.10.2021

Kids Lab for Sustainability – kolejny sukces pracowników Instytutu Nauk o Wychowaniu


 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ poinformała, że została zakończona ocena wniosków złożonych w rundzie 1. w ramach sektora Edukacja szkolna -  akcja KA220-SCH, w roku 2021.

Wniosek złożony przez dr hab. Barbarę Surmę, prof. AIK, a przygotowany we współpracy z dr Ireną Pulak, dr Irminą Rostek, dr Martyną Szczotką, dr Katarzyną Szewczuk z Katedry Badań nad Dzieckiem oraz dr Dorotą Zdybel z Katedry Dydaktyki i Pedagogiki Szkolnej został zaakceptowany i uzyskał dofinansowanie na działania projektowe w wysokości 262 898 euro.

Projekt ma wymiar międzynarodowy i został opracowany wraz z zagranicznymi partnerami z: Fondazione Politecnico di Milano (Italy);

Libera Università Maria Santissima Assunta (Italy)

Universitat Internacional de Catalunya (Spain)

Dublin City University (Ireland).

Tytuł projektu to: Dziecięce Laboratorium dla zrównoważonego rozwoju - Kids Lab for Sustainability (nr wniosku 2021-1-PL01-KA220-SCH-000034345). Jest to drugi projekt, który będziemy realizować w ramach Akcji 2. Edukacja Szkolna.

Głównym celem projektu jest powiązanie idei zrównoważonego rozwoju z podejściem STEAM. W ramach projektu zostaną opracowane materiały dydaktyczne STEAM do nauczania dzieci przedszkolnych oraz przeszkolenie nauczycieli edukacji przedszkolnej i wzmocnienie ich kompetencji w zakresie tematycznym projektu. Zakładamy też zaprojektowanie i upowszechnienie programu i podręcznika dla trenerów i nauczycieli, zawierające wytyczne dotyczące podejścia STEAM dla zrównoważonego rozwoju, wprowadzanego dla dzieci na poziomie przedszkolnym.

Jest to kontynuacja wcześniejszego projektu zatytułowanego Kitchen Lab 4 Kids (http://kitchenlab4kids.eu/) dofinansowanego z programu Erasmus Plus oraz projektu: Wsparcie edukatorów wychowania przedszkolnego w zakresie edukacji STEAM, dofinasowanego w ramach: POWR.03.01.00-00-W036/18-00 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (informacje: https://www.ignatianum.edu.pl/wsparcie-edukatorow-wychowania-przedszkolnego-w-zakresie-edukacji-steam, które cieszyły się ogromnym zainteresowanie wśród nauczycieli przedszkolnych, studentów z Polski i zagranicy, rodziców, nauczycieli akademickich z różnych polskich Uczelni, Ukrainy, Norwegii, Czech, Słowacji, Białorusi oraz krajów partnerskich.

Wszystkim zaangażowanym w napisanie wniosku gratuluję i życzę owocnej pracy. Ruszamy 1 stycznia 2022 roku!

 

Barbara Surma