Strona główna Uczelnia Komunikaty Komunikat Rektora AIK w sprawie zmiany nazwy Uczelni na Uniwersytet Ignatianum w Krakowie


19.07.2023

Komunikat Rektora AIK w sprawie zmiany nazwy Uczelni na Uniwersytet Ignatianum w Krakowie


Komunikat nr 2/2022/2023

Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie

z dnia 19 lipca 2023 r.

 

w sprawie zmiany nazwy Uczelni na Uniwersytet Ignatianum w Krakowie.

 

 

Szanowni Państwo,

Pracownicy, Doktoranci i Studenci,

Społeczność Akademicka Akademii Ignatianum w Krakowie!

 

W związku ze stale podnoszonym rozwojem Akademii Ignatianum w Krakowie, w oparciu o Pismo Wielkiego Kanclerza Akademii Ignatianum w Krakowie (PME 23/09 z dnia 19 kwietnia 2023 r.) w sprawie przekształcenia Akademii Ignatianum w uniwersytet, Uchwały nr 49/2022/2023 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie zainicjowania procesu i podjęcia czynności zmierzających do zmiany nazwy Akademii Ignatianum w Krakowie, ale przede wszystkim z uwagi na otrzymany Dekret Przełożonego Generalnego Towarzystwa Jezusowego, Wielkiego Kanclerza Akademii Ignatianum w Krakowie Arturo Sosy SJ z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie zmiany nazwy Uczelni, uprzejmie informuję, iż od dnia 1 października 2023 r.  Akademia Ignatianum w Krakowie zmienia nazwę na

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie.

 

Powyższa zmiana była możliwa do realizacji dzięki uzyskaniu przez Akademię Ignatianum w Krakowie zwiększenia uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego, które aktualnie dotyczą sześciu dyscyplin naukowych w trzech dziedzinach nauk. Uzyskanie uprawnień w tak licznych dziedzinach nie byłoby możliwe bez ogromnego zaangażowania w rozwój Akademii całej Społeczności Ignatianum, którą wspólnie tworzymy, zarówno kadry naukowo-dydaktycznej, pracowników administracji oraz grona kadry zarządzającej.

Od wielu lat Akademia Ignatianum sukcesywnie rozszerza i dostosowuje ofertę dydaktyczną, nieustannie rozwija badania naukowe, poszerzając je o nowe dziedziny i dyscypliny naukowe.

Włożony przez Społeczność Akademicką Ignatianum wkład w rozwój Akademii pozwolił spełnić przesłanki ustawowe, uprawniające nas do zmiany nazwy „akademia” na „uniwersytet”. Wobec powyższego, z nieukrywaną satysfakcją i wielką radością informuję, że z dniem 30 września 2023 r. era Akademii Ignatianum w Krakowie dobiegnie końca, zaś od dnia 1 października 2023 r. wspólnie wkraczamy w nowy rozdział kształcenia, już jako Uniwersytet Ignatianum w Krakowie.

 

 

 

Dr hab. Tomasz Homa SJ, prof. AIK

Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraków, dnia 19 lipca 2023 r.