Konferencja dla Pracowników Naukowych

Konferencja „Przygotowanie i doskonalenie dydaktyczne nauczycieli akademickich jako element zapewniania jakości kształcenia”,

Poznań, 25 października 2019 r.

  

Rejestracja na konferencję jest możliwa poprzez stronę https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FRSE-KRASP