Strona główna Uczelnia Uniwersytet Struktura Administracja Biuro Promocji Komunikaty Konferencja: "Wokół stroju w kulturze - przebieranie, ukrywanie, kreowanie, manifestowanie, kontestowanie. W tradycji i współczesności"


22.09.2022

Konferencja: "Wokół stroju w kulturze - przebieranie, ukrywanie, kreowanie, manifestowanie, kontestowanie. W tradycji i współczesności"


 

Organizatorzy i prowadzący Konferencję:

dr hab. Beata Bigaj-Zwonek, prof. AIK

dr hab. Izabela Kaczmarzyk, prof. AIK

dr hab. Monika Stankiewicz-Kopeć, prof. AIK

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

 

Początek Konferencji: 9.00

9.00 - 9.15: Powitanie Uczestników Konferencji przez Władze i Organizatorów

 

PANEL SPECJALNY:

Z udziałem przedstawicielek  Koła Gospodyń Wiejskich z Komborni (gm. Korczyna)

·      9.15 - 9.45: dr Beata Sufa  (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) i mgr Bernadeta Kosztyła: Strój jako istotny element w działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Komborni - tradycja i współczesność 

 

9.45 - 10.10: Przerwa kawowa I

 

PANEL I: prowadzenie dr hab. Beata Stuchlik Surowiak, prof. UŚ

·      10.10 - 10.30:  dr hab. Dorota Świtała-Trybek, prof. UO (Uniwersytet Opolski): Kulturowe znaczenie mirtu w strojach obrzędowych (na przykładzie Górnego Śląska) 

·      10.30 - 10.50:  dr Beata Piecha van Schagen (Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”): Mundur górniczy a niematerialne dziedzictwo kulturowe – zaszczyt czy wstyd?

·      10.50 - 11.10: mgr Klaudia Rams (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie): Strój jako element kreowania tożsamości regionalnej wśród Kliszczaków

·      11.10 - 11.20: dr hab. Izabela Kaczmarzyk, prof. AIK (Akademia Ignatianum
w Krakowie): "Darmopyszki" czasu industrializacji. Przemiany stroju kobiecego
w górnośląskim środowisku robotniczym do czasów I wojny światowej

·      11.20 - 11.30: dyskusja

 

PANEL II: prowadzenie dr hab. Beata Bigaj-Zwonek, prof. AIK

·      11.30 - 11.50: dr hab. Beata Stuchlik Surowiak, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski):
"O strojach dawnych i o teraźniejszej tego wieku modzie" w ujęciu Jakuba Kazimierza Haura (1632-1709) 

·      11.50 - 12.10:  dr hab. Renata Stachura Lupa, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny
im. KEN w Krakowie): Zakryć, odkryć, uwypuklić… strój w dyskursie emancypacyjnym II poł. XIX wieku

·      12.10 - 12.30: dr Justyna Chłap-Nowak (Akademia Ignatianum w Krakowie): Między łachem a mundurem. Kobiecy strój na zesłańczych i wojennych drogach (1939-1945)

·      12.30 - 12.50: mgr Paweł Jakubiec (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie): Strój
w środowisku akademickim – od czapki studenckiej po rektorskie gronostaje –
na przykładzie Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

·      12.50 - 13.00: dr hab. Monika Stankiewicz-Kopeć, prof. AIK (Akademia Ignatianum w Krakowie): "w kontuszem bracia, w kontuszem…".  O wojnie fraka i kontusza 

·      13.00 - 13.10: dyskusja

 

13.10 - 13.40: Lunch

 

PANEL III: prowadzenie dr hab. Monika Stankiewicz-Kopeć, prof. AIK

·      13.40 - 14.00: prof. dr hab. Jan Tutaj (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie): Strój rozrzeźbiony - post(?)kulturowe fantazmaty

·      14.00 - 14.20: dr hab. Grzegorz Wnęk, prof. ASP (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie): Szczególne związki obrazu z ubiorem

·      14.20 - 14.40:  dr hab. Alicja Kędziora, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie): W garderobie Modrzejewskiej. Strój jako element autokreacji

·      14.40 - 15.00:  dr Agnieszka Kowalska (Muzeum Historyczne w Krakowie): Kostiumy Luigiego Sapellego w zbiorach Muzeum Krakowa

·      15.00 – 15.20:  dr Michał Szanduła (Akademia Ignatianum w Krakowie): Strój w kabarecie i jego funkcja w kreowaniu postaci kobiet na przykładzie wybranych artystów polskiej sceny kabaretowej

·      15.20 – 15.30: dr hab. Beata Bigaj-Zwonek, prof. AIK (Akademia Ignatianum w Krakowie): Strój jako nośnik nastrojów społecznych w międzywojennej twórczości wybranych malarzy austriackich

·      15.30 - 15.40: dyskusja

 

15.40 - 16.00: Przerwa kawowa II

 

PANEL IV: prowadzenie dr hab. Izabela Kaczmarzyk, prof. AIK

·      16.00 – 16.20: dr hab. Katarzyna Wróblewska, prof. ASP (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi): Detale w modzie jako środek wyrazu artystycznego ukazujący tradycje i kulturę współczesności

·      16.20 - 16.40: dr Bożena Prochwicz-Studnicka (Akademia Ignatianum w Krakowie): Strój współczesnych muzułmanek w świetle cyberporad prawnych

·      16.40 - 17.00: mgr Magda Studnicka (Akademia Ignatianum w Krakowie): Współczesna moda – kwestie etyczne i ekologiczne

·      17.00 - 17.20: Dyskusja

 

18.15: Kolacja (Restauracja Kawaleria Smaku, ul. Gołębia 4)