Strona główna Uczelnia Akademia Struktura Administracja Biuro Promocji Komunikaty Konferencja: "Wokół stroju w kulturze - przebieranie, ukrywanie, kreowanie, manifestowanie, kontestowanie. W tradycji i współczesności"


Konferencja: "Wokół stroju w kulturze - przebieranie, ukrywanie, kreowanie, manifestowanie, kontestowanie. W tradycji i współczesności"

 

Organizatorzy i prowadzący Konferencję:

dr hab. Beata Bigaj-Zwonek, prof. AIK

dr hab. Izabela Kaczmarzyk, prof. AIK

dr hab. Monika Stankiewicz-Kopeć, prof. AIK

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

Początek Konferencji: 9.00

9.00 - 9.15: Powitanie Uczestników Konferencji przez Władze AIK i Organizatorów

 

PANEL SPECJALNY:

Z udziałem przedstawicielek Koła Gospodyń Wiejskich z Komborni (gm. Korczyna)

 • 9.15 - 9.45: dr Beata Sufa  (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
  i mgr Bernadeta Kosztyła: Strój jako istotny element w działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Komborni - tradycja i współczesność 

 

9.45 - 10.10: Przerwa kawowa I

 

PANEL I: powadzenie dr hab. Izabela Kaczmarzyk, prof. AIK

 • 10.10 - 10.30: dr hab. Dorota Świtała-Trybek, prof. UO (Uniwersytet Opolski): Kulturowe znaczenie mirtu w strojach obrzędowych (na przykładzie Górnego Śląska) 

 • 10.30 - 10.50: dr Beata Piecha van Schagen (Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie): Mundur górniczy a niematerialne dziedzictwo kulturowe – zaszczyt czy wstyd?

 • 10.50 - 11.10: mgr Klaudia Rams (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie): Strój jako element kreowania tożsamości regionalnej wśród Kliszczaków

 • 11.10 - 11.20: dr hab. Izabela Kaczmarzyk, prof. AIK (Akademia Ignatianum
  w Krakowie): "Darmopyszki" czasu industrializacji. Przemiany stroju kobiecego
  w górnośląskim środowisku robotniczym do czasów I wojny światowej

 • 11.20 - 11.30: dyskusja

 

PANEL II: powadzenie dr hab. Monika Stankiewicz-Kopeć, prof. AIK

 • 11.30 - 11.50: dr hab. Beata Stuchlik Surowiak, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski):
  "O strojach dawnych i o teraźniejszej tego wieku modzie" w ujęciu Jakuba Kazimierza Haura (1632-1709) 

 • 11.50 - 12.10: dr hab. Renata Stachura Lupa, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny
  im. KEN w Krakowie): Zakryć, odkryć, uwypuklić… strój w dyskursie emancypacyjnym II poł. XIX wieku

 • 12.10 - 12.30: dr Justyna Chłap-Nowak (Akademia Ignatianum w Krakowie): Między łachem a mundurem. Kobiecy strój na zesłańczych i wojennych drogach (1939-1945)

 • 12.30 - 12.50: mgr Paweł Jakubiec (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie): Strój
  w środowisku akademickim – od czapki studenckiej po rektorskie gronostaje –
  na przykładzie Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

 • 12.50 - 13.00: dr hab. Monika Stankiewicz-Kopeć, prof. AIK (Akademia Ignatianum w Krakowie): "w kontuszem bracia, w kontuszem…".  O wojnie fraka i kontusza 

 • 13.00 - 13.10: dyskusja

 

13.10 - 13.40: Lunch

 

PANEL III: powadzenie dr hab. Beata Bigaj-Zwonek, prof. AIK

 • 13.40 - 14.00: prof. dr hab. Jan Tutaj (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie): Strój rozrzeźbiony - post(?)kulturowe fantazmaty

 • 14.00 - 14.20: dr hab. Grzegorz Wnęk, prof. ASP (Akademia Sztuk Pięknych
  w Krakowie): Szczególne związki obrazu z ubiorem

 • 14.20 - 14.40: dr hab. Alicja Kędziora, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński
  w Krakowie): W garderobie Modrzejewskiej. Strój jako element autokreacji

 • 14.40 - 15.00: dr Agnieszka Kowalska (Muzeum Historyczne w Krakowie):
  Kostiumy Luigiego Sapellego w zbiorach Muzeum Krakowa

 • 15.00 – 15.20: dr Michał Szanduła (Akademia Ignatianum w Krakowie): Strój
  w kabarecie i jego funkcja w kreowaniu postaci kobiet na przykładzie wybranych artystów polskiej sceny kabaretowej

 • 15.20 – 15.30: dr hab. Beata Bigaj-Zwonek, prof. AIK (Akademia Ignatianum w Krakowie): Strój jako nośnik nastrojów społecznych w międzywojennej twórczości wybranych malarzy austriackich

 • 15.30 - 15.40: dyskusja

 

15.40 - 16.00: Przerwa kawowa II

 

PANEL IV: powadzenie dr hab. Beata Stuchlik Surowiak, prof. UŚ

 • 16.00 – 16.20: dr hab. Katarzyna Wróblewska, prof. ASP (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi): Detale w modzie jako środek wyrazu artystycznego ukazujący tradycje i kulturę współczesności

 • 16.20 - 16.40: dr Bożena Prochwicz-Studnicka (Akademia Ignatianum w Krakowie): Strój współczesnych muzułmanek w świetle cyberporad prawnych

 • 16.40 - 17.00: mgr Magda Studnicka (Akademia Ignatianum w Krakowie): Współczesna moda – kwestie etyczne i ekologiczne

 • 17.00 - 17.20: mgr Kinga Madejczyk (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie):
  Haft jako narzędzie wyrażania oporu. Wizualne aspekty ruchów społecznych

 • 17.20 - 17.30: Dyskusja

 

18.15: Kolacja