Strona główna Wydział Filozoficzny O wydziale Instytucje Wydziału Instytucje naukowo-dydaktyczne Instytut Dziennikarstwa Komunikaty Konkurs dla studentów dziennikarstwa i młodych dziennikarzy poświęcony polityce regionalnej UE


23.06.2020

Konkurs dla studentów dziennikarstwa i młodych dziennikarzy poświęcony polityce regionalnej UE


Youth4Regions to program Komisji Europejskiej, który pomaga studentom dziennikarstwa i młodym dziennikarzom odkryć, co UE robi w ich regionie. Rekrutacja do tegorocznej edycji programu już trwa. Studenci dziennikarstwa i młodzi dziennikarze mogą już przesyłać na konkurs swoje najlepsze artykuły lub nagrania video, poświęcone projektom współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w tym Interreg) lub Funduszu Spójności.

 

Kryteria udziału w konkursie:

- obywatelstwo UE lub państwa sąsiadującego

- wiek od 18 do 30 lat

- rzeczywiste zainteresowanie dziennikarstwem poprzez studia i/lub doświadczenie zawodowe (max 2 lata doświadczenia).

Wnioski byłych uczestników nie są przyjmowane.

 

Aby wziąć udział w konkursie, należy w terminie do 13 lipca br. wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie: https://youth4regions.tw.events/en/registration-form.

 

Do aplikacji należy załączyć krótki artykuł (2500 do 6250 słów) lub krótki reportaż wideo (2-3 minut) przedstawiający projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w tym Interreg) lub Funduszu Spójności.

 

Nagrodą w konkursie będzie wyjazd do Brukseli w terminie 11-16 października 2020r., na Europejski Tydzień Regionów i Miast – najważniejsze europejskie wydarzenie poświęcone polityce spójności, w którym co roku udział bierze wielu europejskich, krajowych i lokalnych polityków oraz dziennikarzy z całej Europy.

 

Zwycięzcy będą mogli także wziąć udział w szkoleniach z zakresu dziennikarstwa i polityki regionalnej UE w Brukseli, będą mieli szansę współpracować z renomowanymi dziennikarzami podczas Tygodnia Regionów oraz będą mieli okazję zwiedzić unijne instytucje. Otrzymają również niepowtarzalną okazję do wzięcia udziału jako dziennikarz w wizytach prasowych Komisji Europejskiej do państw członkowskich.

 

Więcej informacji na stronie konkursu: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/youth4regions