26.01.2021

Konsultacje dr Krzysztof Homa SJ


Dnia 01.02.2021 r. na platformie MS Teams studenci 3 semestru studiów licencjackich mogą wziąć udział w konsultacji z O. Krzysztofem Homą odnośnie zaliczenia z przedmiotu Historia filozofii - ćwiczenia.