Strona główna Strefa Studenta i Absolwenta Akademickie Biuro Karier Oferty pracy/stażu/wolontariat Koordynator badań terenowych - Państwowy Instytut Badawczy NASK


29.05.2019

Koordynator badań terenowych - Państwowy Instytut Badawczy NASK


NASK PIB

Jesteśmy Państwowym Instytutem Badawczym prowadzącym działania na rzecz bezpiecznego internetu. Mają one na celu: rozwój kompetencji cyfrowych, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, zapewnienie dostępu do szybkiego i bezpiecznego internetu szkołom oraz ochronę bezpieczeństwa w internecie. 

Realizujemy liczne badania społeczne oraz uczestniczymy w wielu projektach dotyczących cyberbezpieczeństwa i kompetencji cyfrowych. Obecnie Pracownia Badań Społecznych rozwija swoją sieć ankieterską, dedykowaną realizacji badań terenowych i wsparciu na etapie opracowywania metodologii oraz analizy danych i raportowania.

 

KOORDYNATOR BADAŃ TERENOWYCH

Zakres obowiązków

• organizacja, monitorowanie i wsparcie prawidłowej realizacji badań terenowych, m.in. zgodność z planem badawczym,

• rekrutacja ankieterów,

• współpraca z jednostkami, w których będą prowadzone badania terenowe (szkoły, sądy itd.)

• wsparcie procesu rekrutacji uczestników badania,

• przygotowanie harmonogramu badań,

• monitorowanie przebiegu badań w czasie ich trwania,

• dbanie o terminowe realizowanie zadań przez ankieterów,

• przygotowanie cyklicznych (skrótowych) raportów z badań terenowych,

• realizacja innych działań zleconych przez kierownika naukowego projektu i kierownika badań i zgodnych z kierunkiem prowadzonych badań.*

 

Co oferujemy

• umowę zlecenie i status pracownika państwowego,

• udział w nowatorskich projektach dotyczących społeczeństwa informacyjnego,

• elastyczny, zadaniowy czas pracy,

• współpracę z otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą zespołem,

• wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu,

• oferta dotyczy również włączenia do realizowanych przez NASK PBS projektów w praktycznym wymiarze badań: 

  * opracowywania metodologii, 

  * tworzenia narzędzi, 

 * wprowadzania danych, 

  * analizy danych ,

 * raportowania,

  * raportów eksperckich

 

Wymagania

• dobra organizacja pracy

• zaangażowanie, dokładność, uczciwość

• komunikatywność (z naciskiem na komunikowanie problemów)

• odpowiedzialność za powierzoną strefę badania

• rzetelność i terminowość

• umiejętność zarządzania zespołem, umiejętność reagowania na pojawiające się problemy

• mile widziane doświadczenie w prowadzeniu i koordynowaniu badań terenowych

 

KONTAKT:

dr Agnieszka Ładna
Pion Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Pracownia Badań Społecznych 
kom:+48 504 209 633 | e-mail agnieszka.ladna@nask.pl

NASK | ul. Stawki 2 | 00-193 Warszawa | www.nask.pl