Strona główna Uczelnia Uniwersytet Struktura Administracja Biuro Promocji Komunikaty Ks. dr Leszek Gęsiak SJ uzyskał stopień doktora habilitowanego


15.03.2021

Ks. dr Leszek Gęsiak SJ uzyskał stopień doktora habilitowanego


W dniu 12 marca 2021 r. Rada Naukowa Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Wydziału Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu o. Leszkowi Gęsiakowi stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Podstawą nadania stopnia była monografia „Rola radia w społeczeństwie wielokulturowym. Działalność grupy polskiej w wieloetnicznej australijskiej rozgłośni 3ZZZ” oraz dorobek naukowy we wspomnianej dyscyplinie. Recenzje habilitacyjne przygotowali: prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), dr hab. Agnieszka Hess (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), dr hab. Maria Rółkowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) oraz prof. dr hab. Janusz Adamowski (Uniwersytet Warszawski).

Ks. dr Leszek Gęsiak jest pierwszym polskim jezuitą i pracownikiem Akademii Ignatianum w Krakowie z habilitacją w dziedzinie nauk społecznym, w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach.

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY!