03.06.2019

Lektorów języków obcych - Nowohuckie Centrum Kultury


CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH NCK poszukuje:

LEKTORÓW JĘZYKÓW OBCYCH: angielskiego, hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego, niemieckiego i innych. 

WYMAGANIA: 

  • ukończone studia filologiczne lub studenci ostatnich lat studiów
  • wykształcenie pedagogiczne lub kurs pedagogiczny
  • doświadczenie w nauczaniu języka minimum roczne
  • umiejętności motywowania do nauki
  • komunikatywność, zaangażowanie i entuzjazm w pracy z uczniami 

OFERUJEMY: 

  • umowę zlecenie
  • stałe bloki godzinowe
  • współpracę długoterminową 

Zastrzegamy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Kandydatów spełniających powyższe kryteria, prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: rekrutacja.cjo@nck.krakow.pl 

Przesłane dokumenty powinny zawierać klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)”,