LET’S CARE HUB

 

Integralną częścią realizacji projektu „Let’s Care: Budowanie bezpiecznych i troskliwych szkół w celu wspierania włączenia edukacyjnego i podnoszenia efektywności kształcenia” jest uruchomione Centrum społeczności LETS CARE (Let’s Care Hub). To dynamiczne miejsce zasobów i wymiany dobrych praktyk dotyczących etapów projektu i jego zawartości. Zostanie wzbogacony o społeczność poruszającą się po projekcie, pilotażową i oceniającą metodologię oraz główną lokalizację sieci interesariuszy projektu. W tym miejscu, przy wsparciu konsorcjum projektu i przy wsparciu konsorcjum projektu, będzie wdrażane i omawiane holistyczne podejście metodologiczne oraz mechanizmy współtworzenia projektu stosowane w szkołach bezpiecznych/opiekuńczych. Więcej informacji znajduje się na stronie https://letscare.europole.org/

LET’S CARE  to inicjatywa, która identyfikuje czynniki wpływające na bezpieczeństwo uczniów na poziomie indywidualnym, relacyjnym, społecznościowym i politycznym, a jej celem jest ustanowienie ram dla bezpiecznej nauki, bezpiecznego nauczania, bezpiecznych szkół i bezpiecznej edukacji. W projekcie uwaga koncentrowana jest na kwestiach związanych: ze środowiskiem uczenia się i warunkom sprzyjającym budowaniu poczucia bezpieczeństwa uczniów (środowiska wolnego od zagrożeń fizycznych i emocjonalnych, umożliwiającego niezakłócone zdobywanie wiedzy); z tworzeniem nauczycielom sprzyjających warunków do nauczania (wspieranie nauczycieli w kreowaniu włączającej atmosfery w klasie); z funkcjonowaniem szkoły, będącą instytucją edukacyjną, dla której priorytetem jest zapewnienie zaangażowanym podmiotom szeroko pojętego bezpieczeństwa (fizycznego i emocjonalnego) i dobrego samopoczucia na każdym poziomie systemu edukacji.

Szerzej na stronie projektu: https://letscare.europole.org oraz https://letscareproject.eu/

 

(Maria Marta Urlińska)