Strona główna Uczelnia Komunikaty List do Pracowników AIK ws. sytuacji na Ukrainie


26.02.2022

List do Pracowników AIK ws. sytuacji na Ukrainie


 

Kraków, 26 lutego 2022 r.

 

Szanowni Państwo,

Pracownicy Akademii Ignatianum w Krakowie,

 

nagle, z dnia na dzień żyjemy w świecie toczącej się w Europie wojny. W obliczu narodowego dramatu, wywołanego u naszych wschodnich Sąsiadów przez agresję zbrojną Federacji Rosyjskiej, wyrażamy solidarność z narodem ukraińskim walczącym o swoją wolność i niezależność. W sposób szczególny leży nam na sercu sytuacja studentów i pracowników tych ukraińskich uczelni i instytutów kształcenia, z którymi mamy podpisane umowy bilateralne. Mamy nadzieję, że Ukraina znów będzie wolna i bezpieczna, a nasza wymiana naukowo-dydaktyczna będzie się odbywała z korzyścią dla obu naszych społeczeństw.

Na naszej uczelni kształcą się studenci z Ukrainy. W tych trudnych dla nich chwilach, z jednej strony prosimy Państwa o te formy wsparcia ich, które Państwo dostrzegacie i które leżą w Państwa możliwości, a z drugiej strony serdecznie za nie dziękujemy. Różnego rodzaju formy wsparcia są również organizowane przez Władze Ignatianum. Pamiętajmy, że tworzymy jedną wspólnotę akademicką, razem z innymi uczelniami naszego miasta Krakowa.

Jednocześnie informujemy Państwa o dwóch akcjach pomocy kierowanej na Ukrainę:

a) zbiórce darów na terenie Uczelni w ramach akcji Rodacy-Bohaterom, której partnerem jest Fundacja Ignatianum (szczegóły na www.rodacybohaterom.pl),

b) zbiórce dla Ukrainy (szczególnie dla Lwowa) przeprowadzanej przez Urząd Miasta Krakowa. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej www.krakow.pl

W tych trudnych momentach wspierajmy naszych Przyjaciół z Ukrainy.

 

 

Z wyrazami szacunku

 

ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ

Rektor

Akademii Ignatianum w Krakowie