Strona główna Uczelnia Komunikaty Małopolska Nagroda Twórczości


23.11.2021

Małopolska Nagroda Twórczości


Prestiżowe wyróżnienie i wyjątkowa promocja małopolskich artystów – startuje Małopolska Nagroda Twórczości – nowa nagroda fundowana przez samorząd Województwa Małopolskiego. Na małopolskich laureatów czeka pula 80 000 zł!

Artyści, twórcy i animatorzy kultury z Małopolski, którzy mogą się pochwalić znaczącymi osiągnięciami mają możliwość uzyskać nową nagrodę, którą ustanowił samorząd Województwa Małopolskiego. Na zwycięzców czeka pula nagród w wysokości 80 000 zł zarezerwowanych w budżecie województwa. Nabór wniosków trwa do 30 listopada 2021 r.

Nowa nagroda w dziedzinie kultury będzie przyznawana za znaczące osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury, w szczególności za uzyskanie dyplomu laureata na festiwalach, przeglądach, konkursach o zasięgu krajowym lub międzynarodowym oraz realizację wartościowych przedsięwzięć pod względem artystycznym lub kulturalnym, które przyczyniły się do rozwoju i promocji Małopolski – mówi Iwona Gibas – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. - Ustanawiając „Małopolską Nagrodę Twórczości” samorząd województwa kierował się potrzebą wsparcia małopolskich twórców, a zarazem prowadzonych przez nich działań w obszarze kultury, które promują Małopolskę. Zarząd Województwa Małopolskiego pragnie docenić ambasadorów małopolskiej kultury, którzy reprezentują nasz region szeroko poza granicami Małopolski, jak również i tych, którzy w swojej małej ojczyźnie podejmują wyjątkowe inicjatywy artystyczne, kreujące markę małopolskiej kultury.

Małopolska Nagroda Twórczości to nagroda dla kreatywnych Małopolan, pełnych pomysłów i twórczej energii. Podkreślić należy, że o nową nagrodę mogą walczyć również animatorzy kultury, dla których wcześniej nie było specjalnego wyróżnienia. Samorząd województwa dostrzegł tę potrzebę i otwiera możliwość ubiegania się o Nagrodę tym, którzy niejednokrotnie inspirują lokalne społeczności do działań artystycznych.

Małopolska Nagroda Twórczości przyznana będzie na podstawie oceny całokształtu działalności lub niekwestionowanych osiągnięć w szczególności za:

- uzyskanie dyplomu laureata na festiwalach, przeglądach, konkursach o zasięgu krajowym lub międzynarodowym,

- realizację wartościowych przedsięwzięć pod względem artystycznym lub kulturalnym.

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać:

- Zarząd Województwa Małopolskiego,

- Komisja Kultury Sejmiku Województwa Małopolskiego,

- instytucje kultury zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego,

- stowarzyszenia twórcze i artystyczne zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego,

- szkoły i uczelnie wyższe zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego,

- jednostki samorządu terytorialnego Województwa Małopolskiego.

 

Wyboru laureatów, w maksymalnej liczbie 8 nagrodzonych, dokona Zarząd Województwa Małopolskiego w drodze uchwały, po uzyskaniu rekomendacji Kapituły Nagrody i ustali każdorazowo wysokość nagród dla poszczególnych laureatów.

Laureaci podczas uroczystej gali finałowej, która odbędzie się w Teatrze im. Juliusza Słowackiego, oprócz nagrody finansowej odbiorą z rąk przedstawicieli Zarządu Województwa Małopolskiego pamiątkową statuetkę oraz dyplom

 

Szczegóły dotyczące Małopolskiej Nagrody Twórczości wraz ze wzorem wniosku znajdują się pod linkiem https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2010990,nagroda-wojewodztwa-malopolskiego-pn-malopolska-nagroda-tworczosci.html