Strona główna mgr Anna Szymanowska


mgr Anna Szymanowska

Anna Szymanowska jako pierwsza Polka ukończyła podyplomowe studia z zakresu Dramaterapii na Uniwersytecie Roehampton w Londynie w 2006 r. 

W Wielkiej Brytanii Dramaterapia jest uznaną formą psychoterapii a zawód dramaterapeuty jest zarejestrowany przez władze państwowe. 

Gwarantuje to, że osoba która legitymuje się dyplomem danego Uniwersytetu przeszła odpowiednie szkolenie, które spełnia określone standardy etyki zawodowej. Dramaterapeuci pracują w szkołach, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach pomocy społecznej, w więzieniach i w innych miejscach, gdzie znajdują się osoby wymagające pomocy psychologicznej.  Od kilku lat stara się przecierać szlaki w Polsce dla tej unikatowej, łączącej różne nurty  psychoterapii metody. Posiada doświadczenie kliniczne w pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania oraz problemami emocjonalnymi, z seniorami, z osobami cierpiącymi na depresję oraz schizofrenię. W latach 2007 – 2017  prowadziła zajęcia z Dramaterapii dla studentów psychologii na UKSW w Warszawie. W 2016 roku przeprowadziła zajęcia, wymiarze 120 godzin dla studentów psychologii na APS w Warszawie.  Odbyła również praktykę w Polsce w Szpitalu Leczenia Nerwic w Komorowie. Obecnie pracuje w sieci Klinik Terapii Allenort  w Warszawie. 

Jest autorką Pierwszego w Polsce Kursu Szkoleniowego, który ma doprowadzić do powstania zawodu dramaterapeuty w Polsce. 

Należy do Brytyjskiego Stowarzyszenia Dramaterapeutów BADth oraz Europejskiej Federacji Dramaterapii EFD. Jest też członkiem Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich Kajros, sekcji dramaterapii.