Strona główna mgr Anna Tuchowska-Chmura


mgr Anna Tuchowska-Chmura

 

Ukończyła studia pedagogiczne na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika rodziny. Członek Play Therapy International, terapeuta Play and Creative Arts Therapy w trakcie procesu certyfikacji. Jej zainteresowania badawcze ukierunkowane są na zjawisko wykorzystania różnych form aktywności arteterapeutycznej (ze szczególnym uwzględnieniem bajek i opowiadań terapeutycznych) w niedyrektywnej terapii zabawą.