Strona główna mgr Ireneusz Lesicki


mgr Ireneusz Lesicki

 

Certyfikowany arteterapeuta. Muzykoterapeuta (Akademia Muzyczna we  Wrocławiu), przewodniczący sekcji muzykoterapii i wiceprezes  Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich „Kajros”. Oligofrenopedagog (UAM  Poznań), pedagog leczniczy- II stopień specjalizacji zawodowej z zakresu  pedagogiki leczniczej. Członek Zarządu Głównego Muzykoterapeutów Polskich. Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego ASTER. Jako pedagog specjalny i muzykoterapeuta od 30 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną w Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Poznaniu. Jest wykładowcą – realizuje autorskie programy na kilku uczelniach. Prowadzi wykłady i warsztaty z zakresu muzykoterapii oraz pedagogiki leczniczej i specjalnej w ramach studiów podyplomowych. Bierze udział w szkoleniu kadr pedagogicznych w Ośrodkach Doskonalenia Nauczycieli w ramach kursów doskonalących i kwalifikacyjnych w obszarze muzykoterapii i arteterapii oraz pedagogiki leczniczej. Prowadzi szkolenia i wykłady na temat metodyki pracy z dziećmi w placówkach leczniczych. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Sportowo- Rehabilitacyjnym ”Start” w Poznaniu prowadząc turnusy rehabilitacyjne dla dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnościami fizycznymi i intelektualnymi. Współpracuje z Polskim Instytutem Choreoterapii prowadząc szkolenia i mentoring dla słuchaczy kursów. W 2014 roku prowadził warsztaty i szkolenia z zakresu arteterapii w ramach europejskiego projektu „Startujmy ze STARTEM” w Bułgarii. Realizował cykl warsztatów w ramach projektów wspieranych przez PFRON p.n. „Twoje bariery Twoim wyzwaniem”,  program „Animatora aktywności życiowej osób niepełnosprawnych”. Jest twórcą autorskiego programu z zakresu muzykoterapii i arteterapii dla  seniorów p.n. „Aktywne zajęcia dla seniorów” oraz „Aktywni seniorzy” w ramach projektów Miasta Poznań dla seniorów. Jest zafascynowany  muzykoterapią aktywną i jej wpływam na rehabilitację fizyczną i psychiczną. Jest współorganizatorem wielu konferencji naukowych z zakresu pedagogiki leczniczej, muzykoterapii i arteterapii. Na wielu z nich wygłaszał odczyty i prowadził warsztaty. Jest współtwórcą biuletynu Stowarzyszenia ASTER „KIEKRZ”, do którego pisze artykuły. Z wielką pasją  i zaangażowaniem występuje jako konferansjer imprez dla dzieci, przeglądach artystycznych osób niepełnosprawnych i festiwalachmuzycznych .Współpracuje z warsztatami terapii zajęciowej w Wielkopolsce. W wolnych chwilach maluje obrazy.