Strona główna mgr Joanna Sztuka


mgr Joanna Sztuka

 

Pedagog resocjalizacji, terapeuta zajęciowy, edukator w zakresie profilaktyki, członek Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich KAJROS w trakcie procesu certyfikacji. Współorganizator i uczestnik konferencji, warsztatów oraz projektów w zakresie arteterapii na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Swoje zainteresowania badawcze ukierunkowuje na sztukę jako narzędzie społecznej inkluzji jednostek niedostosowanych społecznie.