Strona główna Uczelnia Komunikaty Mianowania pracowników akademickich profesorem nadzwyczajnym Akademii Ignatianum w Krakowie


13.04.2021

Mianowania pracowników akademickich profesorem nadzwyczajnym Akademii Ignatianum w Krakowie


Po spełnieniu wszystkich przepisanych przez prawo wymogów formalnych oraz po uzyskaniu aprobaty Kongregacji Wychowania Katolickiego Stolicy Apostolskiej, działając zgodnie ze Statutem Akademii Ignatianum w Krakowie, Wielki Kanclerz Uczelni Ojciec Arturo Sosa SJ, Przełożony Generalny Towarzystwa Jezusowego, w dniu 10 marca 2021 r. mianował następujących pracowników akademickich profesorem nadzwyczajnym Akademii Ignatianum w Krakowie: