Strona główna Uczelnia Uniwersytet Struktura Administracja Biuro Promocji Komunikaty Międzynarodowa konferencja o filozofii chrześcijańska vs. COVID-19


28.10.2020

Międzynarodowa konferencja o filozofii chrześcijańska vs. COVID-19


Pandemia koronawirusa wstrzymała wiele wydarzeń na uczelniach, także konferencji naukowych – zwłaszcza tych międzynarodowych. Znaczna część z nich do tej pory po prostu się nie odbyła, a organizatorzy odwlekają je w czasie, mając nadzieję, że pandemia wkrótce wygaśnie. Pracownicy Instytutu Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie już we wrześniu 2019 roku rozpoczęli organizowanie dwóch kilkudniowych, międzynarodowych konferencji naukowych jednej poświęconej filozofii chrześcijańskiej, a drugiej fenomenologii. Pół roku później, w obliczu pandemii trzeba było podjąć trudne decyzje. Pierwszą konferencję zdecydowano się zrobić w formie hybrydowej, drugą przełożono o rok.

Konferencja Christian Philosophy: Its Past, Present and Future (22­–23 września 2020) miała zasięg ogólnoświatowy. Została ogłoszona na najważniejszych forach filozoficznych, dzięki czemu zgłoszono ponad 50 referatów, z których Komitet Naukowy wybrał 38. Wraz z zaproszonymi wykładowcami z zagranicy (4 wybitnych filozofów: Alexander Pruss, Ted Peters, John Hittinger, Berthold Wald) oraz gośćmi z Polski, udział wzięło czterdziestu dwóch prelegentów z kilkunastu krajów na czterech kontynentach o wielu różnych strefach czasowych. Konferencja służyła zaprezentowaniu na forum ogólnoświatowym dorobku naszego środowiska, przede wszystkim, owoców czteroletniego projektu grantowego „Polska filozofia chrześcijańska w XX wieku”, realizowanego przez Instytutu Filozofii we współpracy z licznymi polskimi ośrodkami (owocem czego było opublikowanie 14 tomów monograficznych w dwóch wersjach językowych).
 
Sekretarz konferencji, Jakub Pruś