Strona główna Uczelnia Uniwersytet Struktura Administracja Biuro Promocji Komunikaty Mobilność w ramach Erasmus Plus w Instytucie Filozofii


28.02.2022

Mobilność w ramach Erasmus Plus w Instytucie Filozofii


Dr Marina Novina

Wydział Filozofii i Religioznawstwa Uniwersytetu w Zagrzebiu (Chorwacja)

wtorek, 1 marca

Godz. 13.30 - Spotkanie z Radą Instytutu Filozofii - Prezentacja Wydziału w Zagrzebiu.

Godz. 17.00 - Spotkanie z dyrektorem Instytutu Filozofii. Zapoznanie się z Uczelnią, Wydziałem Filozoficznym i jego działalnością.

środa, 2 marca

13.15-14.45 Wykłady dla studentów II roku filozofii w ramach przedmiotu "Filozofia nauki i techniki”: 1) Introduction to questions of philosophy of science and technology, 2) Images of science (sala 301).

15.00-17.00 Możliwość spotkania z dr Novina: dla wykładowców i studentów zainteresowanych wyjazdem na Uniwersytet w Zagrzebiu (Erasmus, staże) (pokój dyrektora Instytutu Filozofii, Główny Budynek, sala 109).

czwartek, 3 marca

13.30-15.00 Wykład + dyskusja: "Science of science: sociological and psychological aspects of science’’ w ramach Seminarium Naukowego Instytutu Filozofii (otwarte dla wykładowców, doktorantów i studentów) (sala 211).

piątek, 4 marca

9.45-11.15 Warsztaty w ramach seminarium dyplomowego dla studentów III roku studiów licencjackich na kierunku filozofia: “Why science needs philosophy or about the limits of science”. (sala 419).