26.05.2021

Moc jest w MOOC-ach!


W dobie pandemii odkryliśmy, że wiedzę można zdobywać na różne sposoby, ale też ją przekazywać nie wychodząc z domu. Rozwój cywilizacyjny, zwłaszcza ten technologiczny pozwala na uatrakcyjnienie przekazu i dotarcie do niezliczonej rzeszy zainteresowanych osób z całego świata. Kursy MOOC (ang. massive open online course) są właśnie jednym z takich sposobów. Ponieważ w większości są one w języku angielskim, w Polsce stworzono platformę navoica.pl, która daje możliwość tworzenia kursów również w języku polskim.

Zespół pracowników Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie, otrzymał  dofinansowanie na opracowanie i wdrożenie kursu MOOC w ramach projektu: Wsparcie edukatorów wychowania przedszkolnego w zakresie edukacji STEAM (nr: POWR.03.01.00-00-W036 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).

Obecnie trwa już druga edycja kursu: Edukacja STEAM w przedszkolu. W obu edycjach wzięło udział  245 uczestników. Do końca września tego roku, planowane są jeszcze dwie kolejne edycje, na które serdecznie zapraszamy.

Uczestnicy pierwszej edycji ocenili kurs bardzo wysoko. Poniżej przedstawiam kilka anonimowych wypowiedzi, które pokazują na czym polega moc w MOOC-ach:

„Uczestnictwo w kursie oceniam jako bardzo wartościowe i niezwykle interesujące. Dodatkową zaletą prezentowanych treści była możliwość realizowania kursu we własnym tempie oraz możliwość powrotu do rozpoczętych zadań. Na pewno wykorzystam zdobytą wiedzę i umiejętności w przyszłej pracy nauczyciela”.

„Kurs bardzo przyjemny, filmiki z lektorami i prezentacje to mistrzostwo, przyjemne dla ucha i oka. Kurs poszerzył moją wiedzę na temat STEAM, jestem teraz bardziej świadoma co to tak naprawdę jest. Pomysły na scenariusze zainspirowały mnie do kolejnych przykładów, mam nadzieję, że będę mogła je zrealizować w przyszłości w pracy”.

„Kurs bardzo merytoryczny i atrakcyjny. Różnorodność zaproponowanych ćwiczeń i pytania sprawdzające pozwalają na utrwalenie zdobytej wiedzy. Atutem kursu jest możliwość wymiany doświadczeń z innym. W kursie zaproponowanych jest wiele praktycznych działań. Myślę, że kurs okaże się przydatny w przyszłej pracy z dziećmi”.

Główną ideą, którą kierowałyśmy się w opracowaniu kursu „Edukacja STEAM w przedszkolu” było podniesienie jakości kształcenia w przedszkolu w zakresie STEAM (Nauka, Technologia, Inżynieria, Sztuka, Matematyka). Zintegrowanie treści z tych naukowych dyscyplin ma pomóc dzieciom w nauce i lepszym zrozumieniu otaczającego je świata. Wiele jednak zależy od dorosłych i ich własnych doświadczeń i postaw.

W trakcie kursu uczestnicy mogli wypowiedzieć się na temat własnych doświadczeń z uczeniem się przedmiotów ścisłych. Niestety większość z nich, była negatywna. Oto kilka przykładów:

„Zawsze miałam problem ze zrozumieniem matematyki. Bałam się tego przedmiotu oraz nauczycieli, którzy go prowadzili. Może była to moja wina, może pedagogów, którzy skutecznie odstraszali mnie od nauki. Dzisiaj bardzo żałuję, że matematyka jest przeze mnie źle wspominana”.

„Przedmioty ścisłe zawsze stanowiły dla mnie jakieś wyzwanie. Jeśli chodzi o przyrodę nie sprawiała mi większych trudności, wykonywanie różnych doświadczeń fizycznych lub chemicznych (choć nie było ich dużo) sprawiały mi przyjemność i wzbudzały zaciekawienie. Jednak gdy należało zająć się matematyczną stroną nauk ścisłych, pojawiał się problem. Wiązało się to u mnie ze stresem, którego źródła do tej pory nie do końca potrafię znaleźć”.

„Uczęszczając do szkoły nie miałam problemu z nauką matematyki. Myślę, że było to związane z tym, że miałam szczęście do nauczycieli, którzy uczyli tego przedmiotu. Byli pasjonatami swojego zawodu, często pokazywali nam zupełnie inne metody nauki. Biologia i geografia również nie sprawiały mi większych problemów. Gorzej było z nauką chemii i fizyki, które uważałam za przedmioty abstrakcyjne a nauczyciele uczący ich nie potrafili przekazać wiedzy uczniom. Uważam, że rola nauczyciela jest bardzo istotna w edukacji. Od niego zależy czy rozbudzi w dziecku pasję i miłość do danej dziedziny nauki czy wręcz przeciwnie zniechęci go do jej poznawania”.

„Nauka przedmiotów ścisłych nie przychodziła mi łatwo. Głównie dlatego, że narzucano nam uczniom presję tego, że te przedmioty są ważne, ale również trudne i trzeba się bardzo przyłożyć do tego aby się ich dobrze nauczyć. Na starcie bałam się tego, że nie podołam, bo przecież to jest takie trudne. Mało było nauczycieli, którzy starali się zainteresować uczniów przedmiotem. Większość przekazywała czystą i trudną teorię, która była zbyt skomplikowana dla małego dziecka, czyli mnie”.

Przytoczone wypowiedzi potwierdzają, że bardzo wiele zależy od nauczyciela i metod, które stosuje. Czy pozwala dzieciom na konstruowanie wiedzy, czy tylko na jej memoryzację?

Istotne jest też uświadomienie nauczycielom, że to oni kształtują pozytywne bądź negatywne nastawienie do nauki ich przedmiotu. Każdy dydaktyk wie, że wewnętrzna motywacja jest tą najbardziej efektywną. Dlatego czas na refleksję i zmianę w podejściu do nauki STEAM. Podczas kursu każdy zdobędzie wiedzę na temat istoty edukacji STEAM, ale też narzędzia do tego, aby połączyć teorię z praktyką.

Zapraszam w imieniu zespołu projektowego do wzięcia udziału w kolejnych edycjach kursu „Edukacja STEAM w przedszkolu” na platformie: https://navoica.pl/courses/course-v1:Akademia_Ignatianum_w_Krakowie+AIK_WP_02+2021_E02/about

A także zapraszam do zapoznania się z informacjami o samym projekcie:  

https://www.ignatianum.edu.pl/wsparcie-edukatorow-wychowania-przedszkolnego-w-zakresie-edukacji-steam

 

 dr hab. Barbara Surma, prof. AIK Barbara Surma