17.04.2022

Msza św. w intencji społeczności AIK


W wielkanocny poranek w Kaplicy Klasztornej Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Mszy św. transmitowanej przez TVP 1, przewodniczył ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ, Rektor naszej Akademii. W ten wyjątkowy poranek Ksiądz Rektor modlił się za całą społeczność akademicką prosząc, aby zmartwychwstały Chrystus błogosławił nam i naszym rodzinom w naszej codzienności.

fot. Tomasz Konturek

W swojej homilii Ksiądz Rektor pytał zgromadzonych tym samym pytanie, które Chrystus zadał Marii Magdalenie w poranek zmartwychwstania. - „Kogo szukasz?”, „Czemu płaczesz?”. Zmartwychwstały Chrystus pyta Marię Magdalenę o jej najgłębszą tęsknotę – o poszukiwanie sensu życia, bez Jezusa, pytanie o jej codzienność, o jej bycie tu i teraz, o jej nadzieję na jutro. Maria Magdalena szukała martwego ciała, szukała martwego Jezusa i spotkała żyjącego! Po bolesnych przeżyciach tragedii Wielkiego Piątku, Maria Magdalena, Apostołowie, Uczniowie udający się do Emaus znaleźli się w innym świecie. Ich dotychczasowy świat legł w gruzach: wielka bezradność, brak pewności co do jutra. Byli dosłownie jak „Jak owce pozbawione pasterza” (Mk 6,34). – mówił Rektor Ignatianum Ksiądz Rektor przywołał trudny czas związany z pandemią koronawirusa i toczącej się za wschodnią granicą wojny w Ukrainie, gdzie giną niewinni ludzie.

- Pandemia koronawirusa i wojna w Ukrainie mogą sprawić wrażenie, że Bóg nas opuścił, że Bóg umarł na krzyżu. Nam też towarzyszą takie niepokoje i lęki jak uczniom Chrystusa. Jednak po nocy Wielkiego Piątku kobiety u grobu jak również i my słyszymy słowa: „Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?” (Łk 24,5). Jest to wielkanocne przesłanie, pełne nadziei, zwiastujące pokój, napełniające radością. Rektor Ignatianum pytał również jakiego Chrystusa My szukamy w poranek zmartwychwstania, bo to pytanie jest skierowane do każdego z nas. Czy tego, który został „wydany w ręce grzeszników został ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstał?” Czy Chrystusa, którego znamy z lekcji religii, Jezusa z filmów i programów telewizyjnych? Kontynuując swoje rozważanie, Ksiądz Profesor Bremer pytał: - Gdzie znaleźć Zmartwychwstałego Jezusa? Odpowiedź jest krótka: W naszej codzienności. Przywołując trwający Rok Ignacjański nawiązał do nauki św. Ignacego, który uczy nas szukać Zmartwychwstałego Chrystusa w naszej codzienności. Kończąc, wezwał aby w nas nie ustało pragnienie szukania Chrystusa zmartwychwstałego w naszym życiu i wypełniania Jego misji. - Prośmy, aby Zmartwychwstały Chrystus przyszedł do nas jak do Marii Magdaleny ze swoim pytanie „Kogo szukasz”? Aby zmartwychwstały Chrystus dodawał nam otuchy i nadziei w naszym życiu z jego niepewnościami ale i radościami. Prośmy abyśmy szukając Go, mogli coraz lepiej poznawać Zmartwychwstałego, zbliżać się do Niego, naśladować Go – wiedząc, że Zmartwychwstanie zawsze pozostanie tajemnicą naszej wiary – zakończył Rektor Ignatianum.