24.09.2021

Nabór do programu SPINAKER


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłasza koleją edycję programu SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia.   

Program skierowany jest do polskich instytucji posiadających Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego oraz jednostek naukowych, które przyjmują cudzoziemców na studia. Jego celem jest zwiększenie wśród zagranicznych studentów i doktorantów zainteresowania ofertą kształcenia w naszym kraju, wzrost udziału zagranicznych studentów i doktorantów na polskich uczelniach, a także poszerzenie oferty programów kształcenia, w tym tych prowadzonych w formie hybrydowej lub zdalnej.

W ramach programu SPINAKER wspierane są m.in. działania takie jak tworzenie nowych intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, a także adaptowanie już istniejących form kształcenia pod kątem ich umiędzynarodowienia. Do tego ubiegające się jednostki mogą uzyskać środki finansowe np. na przygotowanie kadry dydaktycznej, rekrutację uczestników czy stworzenie co najmniej jednego intensywnego międzynarodowego programu kształcenia - od 30 do 150 godzin - przeznaczonego dla studentów czy doktorantów z zagranicy.

Wnioski należy składać do 30.11.2021, a projekty powinny być zrealizowane między 1.06.2022 a 31.08.2023.

Każdy wnioskodawca w jednej edycji może złożyć maksymalnie 3 wnioski.

Kwoty dofinansowania pojedynczego projektu wynoszą od 100 tys. zł do 800 tys. zł.

 

Ogłoszenie o naborze oraz pozostałe dokumenty znajdują się pod linkiem: 

https://nawa.gov.pl/instytucje/spinaker-intensywne-miedzynarodowe-programy-ksztalcenia/ogloszenie

 

Osobom do kontaktu w sprawach Programu SPINAKER jest Pani Agnieszka Gałan, telefon: + 48 22 390 35 44

e-mail: spinaker@nawa.gov.pl