Strona główna Strefa Studenta i Absolwenta Akademickie Biuro Karier Oferty pracy/stażu/wolontariat Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Rozwijanka - poszukuje terapeutów


02.07.2021

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Rozwijanka - poszukuje terapeutów


Nazwa stanowiska: terapeuta w grupie specjalnej, terapeuta prowadzący zajęcia indywidualne z dziećmi z autyzmem i/lub dziećmi z niepełnosprawnością wieloraką

Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Rozwijanka, ul. Bednarka 6, 32-020 Wieliczka

Podstawowe obowiązki terapeuty współprowadzącego grupę:

 • Współprowadzenie grupy specjalnej
 • prowadzenie zajęć indywidualnych
 • prowadzenie dokumentacji przedszkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami i rozwiązaniami przyjętymi w placówce

Podstawowe obowiązki terapeuty pracującego indywidualnie:

 • prowadzenie zajęć indywidualnych w tym zajęć rozwijających rozwój poznawczy, emocjonalny, społeczny, kształtowanie samodzielności
 • prowadzenie dokumentacji przedszkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami i rozwiązaniami przyjętymi w placówce

Oczekiwania:

 • ukończone studia w zakresie oligofrenopedagogiki lub pedagogiki specjalnej z terapią autyzmu
 • promowane doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w tym wolontariat, praktyki, praca zawodowa
 • mile widziane dodatkowe kursy i szkolenia dotyczące pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, w szczególności dzieckiem z autyzmem
 • dobry kontakt z dziećmi
 • umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o kodeks pracy, na umowę o pracę.
 • Etat oznacza 35 godzin  w tygodniu, w tym 25-30 bezpośredniej pracy z dziećmi.
 • Udział w wewnętrznych szkoleniach, możliwość korzystania z dofinansowania szkoleń i kursów poza placówką.
 • Wynagrodzenie zależne od kwalifikacji i doświadczenia, od 3290 brutto

 

Kontakt:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV i list motywacyjny) do dnia 31 lipca 2021r na adres: e.owczarek@rozwijanka.pl w temacie wpisując „praca na stanowisku terapeuty”. Kontakt telefoniczny pod numerem 606 717 589

 

Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. 2018 poz. 1000)”.