Strona główna Uczelnia Uniwersytet Struktura Administracja Biuro Promocji Komunikaty Nowa edycja Programu Erasmus+ na lata 2021-2027


28.10.2020

Nowa edycja Programu Erasmus+ na lata 2021-2027


Od 2021 roku trwająca obecnie edycja Program Erasmus+ na lata 2014-2020 zostanie zastąpiona kolejną edycją tego Programu na lata 2021-2027. Aby dana uczelnia nadal mogła ubiegać się o fundusze na realizację projektów w ramach Programu Erasmus+, Komisja Europejska musi przyznać uczelni nową Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE - Erasmus Charter for Higher Education).

Wniosek o nową Kartę ECHE został przygotowany w maju 2020 roku przez Biuro Współpracy Międzynarodowej AIK. Kluczową częścią tego wniosku było opracowanie nowej Polityki Erasmusa AIK, która jest dostępna na stronie: https://www.ignatianum.edu.pl/international

Według ostatnich informacji z Komisji Europejskiej, o wynikach konkursu uczelnie będą powiadamiane na przełomie października i listopada 2020.

W związku z nową edycją Programu Erasmus+ na lata 2021-2027, uczelnię czekają nowe wyzwania, m.in. digitalizacja procesu zarządzania mobilnościami i zawierania umów bilateralnych, co wymaga ogromnej pracy i współdziałania poszczególnych działów AIK w celu przystosowania wewnętrznych procedur na poziomie każdego instytutu oraz przystosowania narzędzi informatycznych.