Strona główna Uczelnia Komunikaty Nowe władze Akademii Ignatianum w Krakowie od 1 września 2022 r.


01.06.2022

Nowe władze Akademii Ignatianum w Krakowie od 1 września 2022 r.


Uprzejmie informujemy, iż listem z dnia 25 maja 2022 r., O. Arturo Sosa SJ, Przełożony Generalny Towarzystwa Jezusowego powiadomił o zatwierdzeniu nowych Władz Akademii Ignatianum w Krakowie.

 

 

W związku z powyższym, od 1 września 2022 r., Władze Akademii Ignatianum w Krakowie przedstawiają się następująco:

·         ks. dr hab. Tomasz Homa SJ, prof. AIK – Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie

·         dr hab. Anna Królikowska, prof. AIK - Dziekan Wydziału Pedagogicznego 

·         dr hab. Andrzej Gielarowski, prof. AIK - Dziekan Wydziału Filozoficznego 

 

Nowym Władzom życzymy, aby realizując misję naszej Uczelni, czas sprawowania tak odpowiedzialnych funkcji stał się czasem dalszego rozwoju i wzrostu znaczenia naszej Alma Mater.