Strona główna Uczelnia Uniwersytet Struktura Administracja Biuro Promocji Komunikaty Nowy projekt w AIK: "Popularyzacja i promocja chrześcijańskiego kapitału etycznego"


15.12.2022

Nowy projekt w AIK: "Popularyzacja i promocja chrześcijańskiego kapitału etycznego"


Projekt "Popularyzacja i promocja chrześcijańskiego kapitału etycznego" jest odpowiedzą na potrzebę przystępnego i atrakcyjnego upowszechniania chrześcijańskiej refleksji etycznej (która posiada wielu wybitnych przedstawicieli także w Polsce) oraz ukazania przydatności wiedzy etycznej w refleksji nad współczesnymi problemami, a także w podejmowaniu przemyślanych i uzasadnionych wyborów moralnych. Projekt ma na celu promocję i popularyzację kapitału etycznego przede wszystkim (choć niewyłącznie) wśród nauczycieli szkół podstawowych i średnich. Jest to wpływowa grupa osób, która może zapewnić szersze oddziaływanie projektu, gdyż ma duży udział w wychowaniu i kształceniu młodego pokolenia Polaków.

Budowanie kapitału etycznego w młodym pokoleniu jest zorientowane na przyszłość. Dotyczy formowania społeczeństwa obywatelskiego, które inspirowane wartościami etycznymi będzie mogło podejmować odpowiedzialne i dalekowzroczne wybory oraz realizować w sposób moralnie właściwy zróżnicowane zadania w obszarze życia indywidualnego, rodzinnego i państwowego. Internalizacja kapitału etycznego związanego z własną tradycją kulturową może dokonać się poprzez uprzystępnienie i upowszechnienie aktualnej etycznej wiedzy i umiejętności właśnie w środowisku nauczycieli. W ramach projektu popularyzacja wiedzy etycznej będzie realizowana za pomocą różnorakich środków, przede wszystkim środków wykorzystujących nowe technologie. Zapewni to atrakcyjną formę przekazu treści. W ciągu dwóch lat planuje się przeprowadzenie 8 jednodniowych warsztatów, 8 webinarów, przygotowanych zostanie 24 około 15 minutowych podcastów, 8 około 15 minutowych filmów, stworzona zostanie strona internetowa, która będzie zawierać materiały tekstowe i multimedialne. Uruchomione zostaną także media społecznościowe: profil na Facebooku oraz Twitterze.

 

Więcej informacji: https://www.ignatianum.edu.pl/popularyzacja-i-promocja-chrzescijanskiego-kapitalu-etycznego