Strona główna Uczelnia Komunikaty Nowy rok kalendarzowy z Centrum Etyki Chrześcijańskiej: Nie bójmy się różnić


30.01.2023

Nowy rok kalendarzowy z Centrum Etyki Chrześcijańskiej: Nie bójmy się różnić


Centrum Etyki Chrześcijańskiej im. T. Ślipko SJ, działające w ramach Wydziału Filozoficznego AIK, rozpoczyna nowy rok kalendarzowy z nowymi pomysłami i nową perspektywą. Obserwując dzisiejsze przemiany światopoglądowe i kulturowe, których doświadczamy na co dzień, mamy świadomość, że myślenie chrześcijańskie stoi dzisiaj przed wielkim wyzwaniem i próbą.

Przed współczesną etyką chrześcijańską stawiane są coraz poważniejsze pytania i problemy, wobec których trudno przejść obojętnie. I trzeba sobie uczciwie powiedzieć: łatwiej na pewno nie będzie. Im szybciej zaczniemy podejmować stawiane przed nami wyzwania, im bardziej odważnie będziemy konfrontować się z problemami współczesnych czasów, tym większa szansa na obronienie pewnych racji i uwiarygodnienie konkretnych stanowisk intelektualnych. Centrum Etyki chce rozmawiać i nie boi się podejmować trudnych tematów. Dopóki rozmawiamy, dopóki wychodzimy naprzeciw Innemu w różnicach, które nas dzielą, dopóki wykazujemy chęć, odwagę i potrzebę dialogu w kwestiach najważniejszych, a więc tych dotyczących systemu wartości, postaw moralnych, naszych codziennych wyborów, decyzji i racji, których bronimy, wtedy status myślenia chrześcijańskiego ma ciągle szansę na przetrwanie i dotarcie do szerszego grona odbiorców.

Chcielibyśmy, aby nasze Centrum stało się przyjazną przestrzenią do spotkania ludzi reprezentujących różne systemy wartości, różne poglądy i stanowiska etyczne, dla osób wywodzących się z różnych kręgów kulturowych i odmiennych tradycji. Chcemy wzajemnie poznać swoje racje, nasze punkty widzenia i rozumienia świata, żeby jak najpełniej w tym horyzoncie zrozumieć samego człowieka. Pluralizm w dzisiejszym świecie jest i może być szansą i okazją do lepszego porozumienia, jak również do pogłębienia wiedzy nt. istoty człowieka.

Mamy nadzieję, że uda się nam w nowym roku kalendarzowym zainteresować Państwa różnorodnością aktywności planowanych w Centrum. Oprócz dyskusji i debat wokół ważnych publikacji książkowych, jak również wokół istotnych tematów z zakresu etyki, chcemy zaproponować wywiady i dwugłosy. Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych a szczególnie zachęcamy studentów i doktorantów do włączenia się w naszą inicjatywę. Jesteśmy otwarci na inne Państwa pomysły, bo dzięki nim mamy szansę lepiej zbudować przestrzeń do dialogu i do naszego wspólnego rozwoju.

Zainteresowanych profilem Centrum oraz tematami i problemami, które chcemy w tym roku podjąć, zapraszamy po informacje pod adres: https://www.ignatianum.edu.pl/centrum-etyki-chrzescijanskiej-im-t-slipko-sj

 

Wszelkie inicjatywy i swoje pomysły możecie też Państwo wysyłać pod adres mailowy Dyrektora Centrum: magdalena.kozak@ignatianum.edu.pl

Życzmy sobie wszyscy: powodzenia

 

dr Magdalena Kozak

Dyrektor Centrum Etyki Chrześcijańskiej