07.11.2019

Obowiązkowy kurs BHP


Informacja o obowiązkowym kursie BHP dla wszystkich studentów I roku, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2019/2020:

Kurs BHP jest zamieszczony na stronie platformy e-learningowej Moodle: https://moodle.ignatianum.edu.pl/

Studenci zobowiązani są zaliczyć kurs BHP do 21.02.2020 r.

Aby zaliczyć kurs BHP należy zapoznać się z lekcją i pozytywnie zaliczyć test wiedzy.

Na podanej stronie internetowej znajdziecie Państwo wszelkie informacje niezbędne do uruchomienia kursu BHP: https://moodle.ignatianum.edu.pl/

Logowanie na platformę odbywa się w ten sam sposób, jak do Wirtualnej Uczelni.

Wszystkie pytania dotyczące uzyskania zaliczenia z kursu BHP należy kierować do mgr Joanny Mazur, na adres: joanna.mazur@bhp-partner.com.pl

 

Ewentualne problemy techniczne należy zgłaszać na adres: it@ignatianum.edu.pl

Studenci, którzy w ramach dotychczasowego kształcenia w Akademii Ignatianum w Krakowie rozpoczęli naukę na drugim kierunku studiów, bądź na kolejnym poziomie kształcenia, a odbyli i zaliczyli z wynikiem pozytywnym szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Akademii Ignatianum w Krakowie, nie muszą przystępować do szkolenia powtórnie. W sprawie przepisania zaliczenia należy się kontaktować z mgr Joanną Mazur: joanna.mazur@bhp-partner.com.pl

W pozostałych przypadkach szkolenie BHP należy ukończyć zgodnie z obowiązującym terminem.