Strona główna Uczelnia Komunikaty Od 1 października 2023 r. zmiana nazwy Uczelni na Uniwersytet Ignatianum w Krakowie


30.09.2023

Od 1 października 2023 r. zmiana nazwy Uczelni na Uniwersytet Ignatianum w Krakowie


Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że na podstawie Dekretu Wielkiego Kanclerza Ignatianum z dnia 12 lipca 2023 r. zatwierdzającego zmianę, począwszy od dnia 1 października 2023 r., nazwy Uczelni z Akademia Ignatianum w Krakowie na Uniwersytet Ignatianum w Krakowie,

z dniem 1 października 2023 r. Uczelnia zmienia nazwę na Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, z oficjalnym skrótem nazwy „UIK”.

 • Obowiązujące na dzień 1 października 2023 r. akty normatywne wydane w Uczelni pozostają w mocy.

 • Zmiana nazwy Uczelni nie pociąga za sobą żadnych innych konsekwencji. Wydane dyplomy ukończenia studiów, indeksy, legitymacje studenckie, zaświadczenia oraz inne dokumenty pozostają w mocy.

 • Od 1 października 2023 r., zobowiązuje się pracowników Uczelni do zaktualizowania stopki adresowej w adresie e-mailowym oraz do posługiwania się papierem firmowym z nową nazwą Uczelni.

 • Zmiana nazwy Uczelni nie wpływa na moc prawną umów (w tym umów o pracę) zawartych przez Akademię Ignatianum w Krakowie przed 1 października 2023 r.

 • Zmiana nazwy Uczelni nie ma wpływu na numery kont bankowych Uczelni.

 • Po zmianie nazwy, numery identyfikacyjne NIP i REGON Uczelni, numery telefonów oraz adres siedziby Uczelni pozostają bez zmian.

 • Adres strony internetowej Uczelni oraz uczelnianych służbowych skrzynek mailowych pozostają bez zmian, tj.: www.ignatianum.edu.pl; imię.nazwisko@ignatianum.edu.pl

 • Wszelkie zmiany wizualne związane z nową nazwą Uczelni będą wprowadzane sukcesywnie.

 

Do pobrania:

 1. Uchwała nr 49/2022/2023 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie zainicjowania procesu i podjęcia czynności zmierzających do zmiany nazwy Akademii Ignatianum w Krakowie.

 2. Dekret Wielkiego Kanclerza Ignatianum z dnia 12 lipca 2023 r. zatwierdzający zmianę począwszy od dnia 1 października 2023 r. nazwy Uczelni z Akademia Ignatianumw Krakowie na Uniwersytet Ignatianum w Krakowie,

 3. Zarządzenie nr 89/2022/2023 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zmiany nazwy Uczelni z „Akademia Ignatianum w Krakowie” na „Uniwersytet Ignatianum w Krakowie”,

 4. Zarządzenie nr 96/2022/2023 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 40/2020/2021 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej Akademii Ignatianum w Krakowie.