Strona główna Strefa Studenta i Absolwenta Akademickie Biuro Karier Oferty pracy/stażu/wolontariat Osoby do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci - GALICYJSKIE CENTRUM EDUKACJI


25.09.2020

Osoby do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci - GALICYJSKIE CENTRUM EDUKACJI


 

Szanowni Państwo,

 

 

GALICYJSKIE CENTRUM EDUKACJI

Pilnie zatrudni

na terenie POWIATU GORLICKIEGO/ WOJ. MAŁOPOLSKIE

 

osoby do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci

Miejsce realizacji:

6 przedszkoli Gminy Ujście Gorlickie ( Brunary, Wysowa Zdrój, Smerekowiec, Śnietnica, Banica, Hańczowa)

Termin realizacji: październik 2020 r. - wrzesień 2021 r.

Ilość godzin: 480 (ok 10 godzin/tydzień)

Wymagania:

1. studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku wychowanie fizyczne, zgodnym z prowadzonymi zajęciami oraz przygotowanie pedagogiczne

lub

2. studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku, którego efekty kształcenia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9c ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć (wychowanie fizyczne) wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym oraz przygotowanie pedagogiczne

lub

3. studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku (wychowanie fizyczne) innym niż wymienione w pkt. 1 i 2 i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz przygotowanie pedagogiczne.

Zainteresowanych pilnie prosimy o składanie aplikacji ( szczegółowe, aktualne CV} na adres  praca@gce.krakow.pl wpisując w temacie wiadomości " Gorlice„

 

Z poważaniem:

Zespół GCE, OSKiU, GF

 Adres do korespondencji:

Galicyjskie Centrum Edukacji, 30-091 Kraków, ul. Bronowicka 73,

e-mail: praca@gce.krakow.pl ,

tel./fax. 12-637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92, 884-975-754, 661-247-200

 

Klauzula Bezpieczeństwa

Niniejsza korespondencja, w tym załączniki, przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści objęte tajemnicą handlową oraz inne treści o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim informacje przez osobę lub podmiot nie będący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy, odesłanie jej z powrotem wraz z załącznikami i usuniecie tego materiału z komputera oraz innych nośników danych.

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

  • Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o., której siedzibą jest Kraków, kod pocztowy 30-091, ul. Bronowicka 73, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000273675, o numerze NIP: 677-228-51-87
  • Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”, której siedzibą jest Kraków, kod pocztowy 30-091, ul. Bronowicka 73, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000307184, o numerze NIP: 677-231-27-25.

Pani/Pana dane pozyskaliśmy ze źródeł  publicznych oraz ogólnodostępnych (w tym z Internetu).

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest nabór do realizowanych projektów. Pani/ Pana dane osobowe zamieszczone w treści korespondencji nie będą przekazywane osobom i podmiotom trzecim, bez Pana/Pani uprzedniej zgody.

Zgodnie z Art. 13 „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgromadzonych w treści niniejszej wiadomości do celów korespondencji. Informuję, że w dowolnym momencie mogę cofnąć zgodę.

Nie zezwalam na przekazywanie moich danych osobowych osobom i podmiotom trzecim, bez mojej uprzedniej zgody.

Jeżeli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, wyślij nową wiadomość email na adres rezygnacja@gce.krakow.pl  wpisując w temacie „REZYGNACJA”.