Strona główna Uczelnia Komunikaty Oświadczenie Akademii Ignatianum w Krakowie ws. dr Małgorzaty Steć


22.02.2022

Oświadczenie Akademii Ignatianum w Krakowie ws. dr Małgorzaty Steć


Akademia Ignatianum w Krakowie, po zapoznaniu się z aktywnością dr Małgorzaty Steć prezentowaną w mediach społecznościowych, oświadcza, iż:
 
1. Wypowiedzi dr Małgorzaty Steć stanowią Jej prywatne opinie, wyrażone poprzez prywatne konto FB, i nie powinny być utożsamiane ze stanowiskiem żadnych jednostek organizacyjnych Akademii Ignatianum w Krakowie zarówno pod względem treści jak i użytego języka.
2. Akademia Ignatianum w Krakowie stoi na stanowisku podkreślania wartości każdej osoby ludzkiej i każdego ludzkiego życia.
3. W zaistniałej sytuacji zostały podjęte kroki w celu jej wyjaśnienia oraz wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji.
 
Rzecznik Prasowy Akademii Ignatianum w Krakowie
ks. dr Jacek Prusak SJ