Strona główna Uczelnia Komunikaty PODRÓŻE KSZTAŁCĄ…


PODRÓŻE KSZTAŁCĄ…

Podróże kształcą, a zwłaszcza te, które stwarzają pracownikowi naukowemu szansę na rozwój. Warto i trzeba korzystać z możliwości, jakie dają wyjazdy w ramach Programu Erasmus +. Wyjazd w ramach akcji związanych z mobilnością kadry akademickiej to coś więcej, aniżeli nabycie wiedzy i umiejętności, to także szansa na poznanie ciekawych ludzi i ich pracy, na nawiązanie owocnej współpracy, zdobycie nowych kontaktów, poznanie innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk.

Na jeden z krótkoterminowych wyjazdów, w ramach Staff Mobility For Training, zdecydowała się dr Magdalena Urlińska-Berens z Katedry Badań nad Rodziną (INOW, UIK). W dniach 27.11-1.12.2023 r. miała możliwość skorzystania z gościnności Uniwersytetu Papieskiego Comillas w Madrycie (Hiszpania). Harmonogram pobytu naukowego obejmował warsztaty i treningi, dostarczające wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu m.in. korzystania z programów i narzędzi do tworzenia baz danych, analizy danych empirycznych, aplikowania i pozyskiwania funduszy unijnych czy tworzenia interwencyjnych i edukacyjnych programów mających na celu zapewnienie zaangażowanym podmiotom szkolnym szeroko pojęte bezpieczeństwo.

Maria Marta Urlińska