Strona główna Uczelnia Komunikaty Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju forum gospodarczego w Krynicy-Zdroju


14.05.2021

Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju forum gospodarczego w Krynicy-Zdroju


Województwo Małopolskie rozpoczęło długofalową współpracę z czternastoma małopolskimi uczelniami, wśród których znalazła się Akademia Ignatianum w Krakowie reprezentowana przez Pana dr. hab. Artura Wołka, prof. AIK, Prorektora ds. Organizacji i Współpracy z Otoczeniem. Umożliwi ona podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju gospodarczego Małopolski i ułatwi realizację innowacyjnych projektów i kluczowych przedsięwzięć, m.in. forum gospodarczego w Krynicy-Zdroju.
 

- Porozumienie, które dzisiaj podpisaliśmy, jest początkiem bezprecedensowego przedsięwzięcia. Współpraca samorządu ze środowiskiem naukowym na szczeblu akademickim jest nie tylko szansą na pobudzenie aktywności gospodarczej w regionie i podniesienie jego konkurencyjności. To także kolejny krok w przygotowaniach do forum gospodarczego, które odbędzie się już we wrześniu w Krynicy-Zdroju

– powiedział marszałek Witold Kozłowski.

Autor: Biuro Prasowe UMWM / JS

 

Na mocy podpisanych porozumień, współpracę z Województwem Małopolskim rozpoczęły: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Akademia Ignatianum w Krakowie, Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie i Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

W uroczystym spotkaniu, poza sygnatariuszami porozumienia, tj. rektorami uczelni i marszałkiem Witoldem Kozłowskim, uczestniczyli także: wicemarszałkowie Łukasz Smółka i Tomasz Urynowicz oraz Marta Malec-Lech i Iwona Gibas z zarządu województwa. Obecni byli również Jan Tadeusz Duda - przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz radni województwa: Kazimierz Barczyk, Marta Mordarska, Wojciech Kozak, Jacek Krupa i Wojciech Skruch.

- Jesteśmy w bardzo specyficznym miejscu historii i wyjątkowym czasie. Radykalnie zmienia się gospodarka - i to nie tylko z powodu pandemii. Digitalizacja, informatyzacja, rewolucja 4.0, transformacja energetyczna na nowo konstruują porządek świata i ład gospodarczy. Zmieniają się relacje społeczne, przeobrażeniu ulega globalny układ mocarstw. Wyłaniają się nowe reguły relacji społecznych. Dlatego bardzo potrzebujemy takiego miejsca, gdzie środowiska gospodarcze, intelektualne, polityczne naszego regionu spotykają się i rozmawiają o sprawach ważnych, które mają charakter strategiczny i dotyczą przyszłości regionu - podkreślił prof. Stanisław Mazur, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Autor: Biuro Prasowe UMWM / JS

 

Porozumienia zakładają m.in. wspólne działania na rzecz rozwoju forum gospodarczego w Krynicy-Zdroju, w tym powołanie Rady Naukowej z udziałem przedstawicieli kluczowych uczelni wyższych. Dotyczą również ścisłej współpracy uczelni z samorządem wojewódzkim w zakresie organizacji wolontariatu podczas III Igrzysk Europejskich w 2023 r. – w tym stworzenia bazy studentów, którzy podejmą się pracy w charakterze wolontariuszy na tym wydarzeniu. Mówią także o współpracy związanej z przygotowaniami do Europejskiego Festiwalu Biegowego.

- Nawiązanie tak szerokiej współpracy stworzy warunki do wymiany bezcennych doświadczeń organizacyjnych i metodycznych. Jestem przekonany, że wzmocnienie więzi między sferą nauki i gospodarki wyzwoli efekt synergii, który przełoży się na przyspieszenie rozwoju całego województwa, zarówno na polu gospodarczym, jak i edukacyjnym. Wspólne działania przy realizacji innowacyjnych projektów i przedsięwzięć wpisują się także w Strategię Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”

– podkreślił marszałek Witold Kozłowski.

 

 

Źródło tekstu: https://www.malopolska.pl/