01.10.2019

Praktyki - artykuły - sporty tradycyjne świata


Studentko! Studencie!

Szczególnie zapraszamy studentów kulturoznawstwa, dziennikarstwa, turystyki i rekreacji, a także wszystkich posiadających żyłkę dziennikarską.

OFERTA PRAKTYKI dla studentów  

Instytut Rozwoju Sportu i  Edukacji zaprasza studentów różnych kierunków, a zwłaszcza tych związanych ze stosunkami międzynarodowymi, kulturą, dziedzictwem kulturowym (np. antropologia, etnologia, kulturoznawstwo etc.), ale także sportem czy rekreacją do współpracy w zakresie tworzenia artykułów na temat sportów tradycyjnych świata. Zakres tej pracy dotyczyłby: pozyskiwania informacji, prowadzenia korespondencji z podmiotami działającymi w tym obszarze, dokumentowania, tworzenia zbioru literatury i wszystkich innych działań pozwalających na możliwie dokładne i wyczerpujące zaprezentowane opisywanych sportów tradycyjnych. Efektem tej pracy byłoby przygotowanie tekstów prezentujących sporty tradycyjne. Wszystkie opracowania, zatwierdzone przez komitet ekspertów, zostaną przetłumaczone na język angielski i opublikowane na stronie www.traditionalsports.org stanowiącej zbiór opisów sportów tradycyjnych świata i dostępnych dla każdego w formie open access. Najważniejszą zasadą w tej pracy pozostaje wiarygodność i rzetelność naukowa prezentowanych informacji. Każda współpracująca osoba może otrzymać stosowne zaświadczenie lub dokument uznania odbytej praktyki z potwierdzeniem udziału w pracy w międzynarodowym projekcie.  

Zachęcamy do współpracy  

Kontakt: traditionalsports@sportinstytut.pl  

Web: http://www.traditionalsports.org

Facebook Traditional Sports: https://www.facebook.com/traditionalsports/ 

Grupa LinkedIn Traditional sports and games: https://www.linkedin.com/groups/8655503  

Instagram Traditional sports: https://www.instagram.com/traditional_sports/

Oryginalne ogłoszenie w załączniku.