Strona główna Prof. zw. dr hab. Marek Jerzy Konopczyński


Prof. zw. dr hab. Marek Jerzy Konopczyński

Pedagog resocjalizacyjny, profesor nauk społecznych. Autor teoretyczny i merytoryczny koncepcji twórczej resocjalizacji, wdrażanej w placówkach wychowawczych, resocjalizacyjnych i penitencjarnych.  

Jest członkiem i wiceprzewodniczącym Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Pełni również rolę wiceprzewodniczącego Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, a także redaktora naczelnego półrocznika „Resocjalizacja Polska”. Założyciel i były rektor Pedagogium WSNS w Warszawie. Od 2017 roku zajmuje stanowisko profesora zwyczajnego i kierownika Katedry Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Jest także kierownikiem Zakładu Twórczej Resocjalizacji na wspomnianym Wydziale.  

Jest autorem 7 monografii naukowych, ponad 100 artykułów i rozpraw w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych oraz redaktorem naukowym 11 książek.