Strona główna Strefa Studenta i Absolwenta Akademickie Biuro Karier Ciekawe projekty Projekt "Student, absolwent, specjalista- zintegrowany program wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy" - Fundacja Sustinae - dla osób z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI


02.12.2019

Projekt "Student, absolwent, specjalista- zintegrowany program wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy" - Fundacja Sustinae - dla osób z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI


Projekt "Student, absolwent, specjalista- zintegrowany program wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy" - Fundacja Sustinae

Fundacja rozpoczęła nabór do II etapu programu wsparcia dla niepełnosprawnych studentów ostatniego roku I, II lub III stopnia oraz absolwentów, którzy ukończyli studia lub uzyskali absolutorium w ciągu ostatnich 5 lat. Projekt "Student, absolwent, specjalista- zintegrowany program wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy" obejmie wsparciem 25 osób w okresie V 2019- 30 X 2020 r.  

W ramach programu oferujemy następujące formy wsparcia (niezależnie od stopnia niepełnosprawności): 

1. diagnozę sytuacji w kontekście biopsychospołecznym, z uwzględnieniem czynników osobowych i środowiskowych    

2. zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery   

3. wsparcie asystenta rynku pracy   

4. wsparcie trenera aktywizacji    

5. grupowe warsztaty treningu pracy   

6. realizację szkoleń specjalistycznych, branżowych lub kursów językowych    

7. płatny 4 – miesięczny program stażowy     

8. dodatek motywacyjny na cel pokrycia kosztów zakwaterowania, tłumacza języka migowego, zatrudnienia asystenta osoby niepełnosprawnej, kosztów dojazdu do pracodawcy- max. 400 zł/miesiąc/12 miesięcy.

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu 883 340 209 lub mailowo   absolwent_krakow@fundacjasustinae.org

Informacje takze na profilu profilu na Facebook można znaleźć gotowy post do polecenia:  https://www.facebook.com/sustinae/photos/a.506382633081991/845703042483280/?type=3&theater oraz w załączniku (na dole strony) pn. "Student, absolwent, specjalista"