Prorektorzy

dr hab. Andrzej Paweł Bieś SJ, prof. AIK 

Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni

 

 

dr hab. Monika Stankiewicz-Kopeć, prof. AIK

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia

 

 

dr hab. Beata Topij-Stempińska, prof. AIK

Prorektor ds. Nauki