Strona główna Uczelnia Uniwersytet Struktura Administracja Biuro Promocji Komunikaty Psychokryminologia - jak wyglądają studia na tym kierunku?


01.06.2021

Psychokryminologia - jak wyglądają studia na tym kierunku?


 

Psychokryminologia to stosunkowo młoda dziedzina nauki. Jako jedna ze ścieżek edukacyjnych dla studentów psychologii w naszej Akademii, zdobywa coraz szersze zainteresowanie. Aby studiować psychokryminologię w krakowskiej akademii Ignatianum, należy obrać psychologię jako swój główny kierunek. Studia realizowane są w trybie stacjonarnym (bezpłatne studia dzienne) lub w trybie niestacjonarnym.

Psychokryminologia to dziedzina, która czerpie z kryminologii, psychologii, pedagogiki, prawa oraz socjologii i resocjalizacji. Interdyscyplinarność kierunku powoduje, że absolwenci psychokryminologii mają szerokie spectrum wiedzy i umiejętności, które pozwalają przysłużyć się w pracy nad rozpoznawaniem i zapobieganiem przestępczości. Absolwent tych interdyscyplinarnych studiów wyposażony jest w narzędzia, które pozwalają na wykrywanie sprawców przestępstw oraz na przeprowadzenie sprawnego postępowania dowodowego w sprawie. Psychokryminolog interesuje się nie tylko sprawcami, ale również ofiarami przestępstw. Zna specyfikę funkcjonowania osób wykluczonych, nieprzystosowanych: tych, które uprawiają przemoc, ale również tych, które przemocy doświadczają. Sprawnie porusza się na sali sądowej, w sytuacji składania zeznań i wyjaśnień, gdzie istotne jest posiadanie przez specjalistę ugruntowanych umiejętności rozpoznawania kłamstwa i manipulacji u zeznającego. Kolejny obszar zainteresowań psychokryminologa to funkcjonowanie osób przebywających w izolacji oraz osób, które weszły w konflikt z prawem lub tych, które znajdują się w społecznych grupach ryzyka.

Jak wyglądają studia na kierunku psychokryminologia?

Na studiach psychokryminologia w naszej krakowskiej Akademii odbędziecie zajęcia z praktycznego przygotowania materiałów dowodowych użytecznych w sprawach sądowych, tworzenia portretów psychologicznych sprawców przestępstw, a także zajęcia przygotowujące do przeprowadzania skutecznych przesłuchań świadków/ofiar/sprawców przestępstw. Studenci kierunku psychokryminologia zdobywają praktyczne umiejętności negocjacyjne w sytuacjach kryzysowych, a także zapoznają się z zadaniami napotykanymi w pracy służb mundurowych, w zakładach karnych i placówkach resocjalizacyjnych.

Kim powinien być kandydat na studia o specjalizacji: psychokryminologia?

Powinna być to osoba, która przede wszystkim czuje, że lubi tę dziedzinę życia. Przydatny jest nie tylko analityczny umysł, ale także kreatywność, pozwalająca na łączenie pozornie niezwiązanych ze sobą zdarzeń i wydobywanie zależności między osobami lub zdarzeniami. W pracy psychokryminologa często istotne jest to, aby być komunikatywnym i odważnym w zadawaniu pytań, wychodzeniu przed szereg.

Psychokryminologia a psychologia sądowa – jakie są różnice?

Psychokryminologia to dziedzina, która pozwala absolwentom szeroko czerpać z psychologii w pracy nad wykrywaniem przestępstw i udowadnianiem winy sprawcy. Psychologia sądowa natomiast skupia się wokół fachowego zbierania dowodów i przedstawiania ich w taki sposób, aby mogły zafunkcjonować w warunkach procesowych. O ile więc psychologia sądowa pozwala sprawne wydawanie formalnych opinii tzw. biegłych sądowych psychologów, o tyle psychokryminologia pozwala na skuteczne doszukiwanie się motywów działań sprawców w celu rzetelnego zrozumienia i zapobiegania zjawisku.

Jak wygląda praca po psychokryminologii?

Absolwenci psychokryminologii maja szerokie pole wyboru. Kierunek jest interesujący z pewnością dla osób, które chciałyby pracować w policji lub w służbie więziennej. Jest to także dobry przystanek dla osób, które planują zostać specjalistami zajmującymi się bezpieczeństwem. Psychokryminologia jest również chętnie wybierana przez przyszłych kuratorów, a także przez osoby żywo zainteresowane pracą w instytucjach broniących praw człowieka.Poznaj aktualną ofertę bezpłatnych studiów stacjonarnych I i II stopnia w Akademii Ignatianum w Krakowie: https://www.ignatianum.edu.pl/oferta-edukacyjna-AIK