Strona główna Uczelnia Komunikaty Publikacja cyfrowa „In partibus artem – szlacheckie wymiary sztuki na polsko-słowackim pograniczu. Notatnik zabytków powiatu limanowskiego historyka, historyka sztuki” już dostępna


24.01.2022

Publikacja cyfrowa „In partibus artem – szlacheckie wymiary sztuki na polsko-słowackim pograniczu. Notatnik zabytków powiatu limanowskiego historyka, historyka sztuki” już dostępna


Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, że jest już dostępna bezpłatna publikacja cyfrowa pt. „In partibus artem – szlacheckie wymiary sztuki na polsko-słowackim pograniczu. Notatnik zabytków powiatu limanowskiego historyka, historyka sztuki”, Limanowa 2021 w opracowaniu Anny Kulpy (doktorantka Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w dyscyplinie nauk o religii i kulturze) i dr. Arkadiusza Urbańca, która po roku badań naukowych ukazała się staraniem Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej i jest dostępna na stronach Muzeum: http://www.muzeum.limanowa.pl/pl/145/aktualnosci

Publikacja jest swego rodzaju katalogiem wyselekcjonowanych przez pryzmat mecenatu szlacheckiego zabytków z terenu powiatu limanowskiego. Podtytuł „Notatnik historyka/ historyka sztuki” nie jest przypadkowy, ponieważ Autorzy zdecydowali się na przedstawienie wyników własnych badań w formie „otwartej kuchni”, dającej czytelnikowi możliwość nieskrępowanego dostępu do warsztatów badawczych historyka sztuki i historyka. Fuzja tych dwóch dyscyplin, przenikanie dyskursów sprawia, że narracja ma charakter wielowątkowy, interdyscyplinarny, ponadto zastosowanie zarówno postulatów „nowej muzeologii”, jak i postmodernistycznych koncepcji narracji historycznej (m.in. teorii reprezentacji historycznej) sprawia, że na pierwszy plan wysuwa się hipotetyczność wniosków, a także koło hermeneutyczne interpretacji źródeł w rozumieniu Martina Heideggera. Spontanicznie w ferworze pracy nad fascynującymi zagadnieniami Autorzy stworzyli swoiste narzędzie, której najlepiej chyba będzie przetestować tak jak było tworzone, czyli w terenie, podążając dotąd niewytyczonym szlakiem śladów mecenatu szlacheckiego na ziemi limanowskiej. Sięgając po Notatnik można, podążając pozornie znanymi ścieżkami, podziwiając z nowym entuzjazmem powszechnie uznane i całkowicie zapomniane zabytki, badając to, co przewrotnie wydaje się być zbadane oraz odkrywając całkiem nowe horyzonty starych zakątków, włączyć się w dyskurs zapoczątkowany w tej nietypowej publikacji, by w swojej otwartej formule mogła się poszerzać o coraz to nowe wątki, tezy, wnioski i pytania.

 

Zagadnienie patronatu poruszone zostało w najnowszej publikacji autorstwa Anny Kulpy i Arkadiusza Urbańca, zatytułowanej „In partibus artem – szlacheckie wymiary sztuki na polsko-słowackim pograniczu. Notatnik historyka/historyka sztuki” (Limanowa 2021). Publikacja ta jest efektem badań prowadzonych nad historią kilku parafii znajdujących się na obszarze ziemi limanowskiej, i stanowi znakomitą kompilację rzetelnej pracy i bardzo udanej współpracy historyka z historykiem sztuki. Badaniami objęta została bowiem nie tylko historia poszczególnej parafii, czyli – Szyku, Nowego Rybia, Słopnic, Dobrej, Skrzydlnej, Jodłownika i Męciny, ale podczas ich prowadzenia zwrócono także uwagę na występującą na tym terenie architekturę i sztukę sakralną, dominującą w tych miejscach do końca XVIII wieku. (…)Warto ponadto podkreślić, że katalog  prócz znacznej wartości merytorycznej, stanowi też rodzaj publikacji o charakterze popularyzatorskim, gdyż może pełnić rolę przewodnika po śladach mecenatu szlacheckiego funkcjonującego na ziemi limanowskiej. (…) Na uznanie zasługuje także część graficzna katalogu, która bardzo dobrze wpasowuje się we współczesne trendy i oczekiwania Czytelników. Podkreślić należy także użyteczność elektronicznej formy publikacji, gdyż daje to możliwość przemierzenia wskazanych szlaków i zwiedzania opisanych obiektów, używając do tego własnego, mobilnego urządzenia.”  [fragment recenzji wydawniczej Dr hab. Urszuli Kicińskiej, Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie]