12.04.2019

Referent ds. asystencko – organizacyjnych - ROPS


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie poszukuje Referenta ds. asystencko – organizacyjnych w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ). Zatrudnienie od 1 lipca 2019 r. (w okresie maj-czerwiec możliwość zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie Jego usprawiedliwionej nieobecności. 

Miejsce pracy: ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków 

Nr ref: FK-110-8/19 

Pełna treść ogłoszenia w załaczniku.