Strona główna Strefa Studenta i Absolwenta Akademickie Biuro Karier Oferty pracy/stażu/wolontariat Referent ds. rozliczeń finansowych - ROPS - zgłoszenia do 6 maja!


26.04.2019

Referent ds. rozliczeń finansowych - ROPS - zgłoszenia do 6 maja!


  

Nazwa stanowiska: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie poszukuje Referenta ds. rozliczeń finansowych w wymiarze 1,0 etatu (1 etat )..

Miejsce pracy: ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków 

Nr ref: FK-110-9/19 

  

Podstawowe obowiązki:  

Szczegółowy opis obowiązków zostały zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (https://bip.malopolska.pl/ropswkrakowie,m,317821,2019.html), na stronie ROPS w Krakowie (www.rops.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie. 

  

Oczekiwania:  

Wymagania niezbędne: 

-spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych; 

-wykształcenie: co najmniej średnie; 

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (https://bip.malopolska.pl/ropswkrakowie,m,317821,2019.html), na stronie ROPS w 

Krakowie (www.rops.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie. 

  

Oferujemy:  

-zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę; 

-możliwość dofinansowania udziału w szkoleniach i kształceniu pracowników; 

-możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego;

-dofinansowanie karty na obiekty sportowe w ramach programu FitProfit  

  

Kontakt:  

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na Dzienniku Podawczym ROPS w Krakowie (parter), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia  6  maja 2019 roku. w temacie wpisując: Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze nr FK-110-9/19  

 Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. 2018 poz. 1000)”