Strona główna Uczelnia Komunikaty Rekrutacja na stanowisko Kierownika Międzywydziałowego Studium Języków Obcych - Lektora


04.01.2021

Rekrutacja na stanowisko Kierownika Międzywydziałowego Studium Języków Obcych - Lektora


Akademia Ignatianum w Krakowie ogłasza postępowanie rekrutacyjne na stanowisko Kierownik Międzywydziałowego Studium Języków Obcych - Lektor

Zakres obowiązków:
• Kierowanie i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Jednostką MSJO.
• Organizowanie procesu dydaktycznego podległej jednostki.
• Określenie zadań podległym pracownikom.
• Przeprowadzanie oceny okresowej podległych pracowników.
• Prowadzenie spraw związanych z powierzaniem zajęć dydaktycznych osobom spoza AIK.
• Realizowanie zajęć dydaktycznych w jednostce.

Wymagania:
• Wykształcenie wyższe.
• Kwalifikacje do nauczania języka obcego (preferowany język angielski).
• Znajomość języków obcych poparta stosownymi dokumentami  - preferowane język angielski, język niemiecki, język hiszpański , jednak ze znajomością bardzo dobrą j. angielskiego.
• Doświadczenie na stanowisku kierowniczym  lub doświadczenie w zarządzaniu zespołem (najlepiej na uczelni wyższej).
• Umiejętności organizacyjne.
• Zaangażowanie i odpowiedzialność za realizowane zadania.
• Mile widziane doświadczenie w Uczelni Wyższej.
• Mile widziane referencje.

Oferujemy:
• Umowa o pracę zgodnie z Ustawą o szkolnictwie wyższym i nauce od dnia 1 marca 2021 r.
• Stabilność zatrudnienia.
• Odpowiedzialne, merytoryczne stanowisko.