Rekrutacja

Rekrutacja będzie się odbywała na podstawie opracowanego regulaminu kursu edukacyjnego.

Masowy otwarty kurs edukacyjny (MOOC) będzie dostępny dla wszystkich chętnych, zarówno kobiet, mężczyzn, jak i osób z niepełnosprawnościami.

 Zgłoszenia on-line za pośrednictwem systemu zapewniającego bezpieczeństwa danych osobowych i/lub osobiście.

Kryteria dostępności:

- płeć K/M, (+1) Kryterium premiującym będzie płeć męska w celu zachowania równości szans dostępności dla M/K.

- zatrudnienie w przedszkolu (+1)

- studia z zakresu ed.elem. (+1)

- (deklaracja) zainteresowania związane z edukacją dzieci

Zasady:

Dobrowolna rejestracja na stronie kursu na podstawie, której zostanie stworzona lista rankingowa i rezerwowa

Cykl szkoleń zostanie udostępniony na platformie administrowanej przez MNiSW (Open EdX).

Dostęp do kursu będzie nieograniczony i bezpłatny dla wszystkich chętnych.

Termin rozpoczęcia pierwszej rekrutacji: styczeń 2021 rok

Planowane są cztery cykle szkoleń