Strona główna Uczelnia Komunikaty Sesja o duchowości ignacjańskiej dla studentów „W poszukiwaniu Obecnego”


Sesja o duchowości ignacjańskiej dla studentów „W poszukiwaniu Obecnego”

  •  Rezydencja Jezuitów w Krakowie-Przegorzałach, ul. Zaskale 1, 30-250 Kraków;
  • 2 marca, sobota, 2024r. w godz. 10:00 – 18:00;
  • Sesja będzie zawierać wprowadzenie w duchowość ignacjańską, w metodę medytacji ignacjańskiej, ćwiczenia praktyczne - jak odkryć obecność Boga w swoim życiu: w historii swojego życia, w teraźniejszości (w znakach czasu) oraz w przyszłości (dokonywanie wyboru);
  • Koszt całej sesji – 30 zł (w tym obiad) - płatne gotówką na miejscu;Uwaga! Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

 

- Imię i nazwisko:

- Uczelnia:

- Rok, kierunek i tryb studiów:

- Adres e-mailowy:

 

 

Jestem zainteresowany/a udziałem w takiej sesji:

 

W dniu 2 marca 2024 W terminie późniejszym Jestem zainteresowany/a udziałem w pełnowymiarowych rekolekcjach ignacjańskich Jestem zainteresowany/a stałym udziałem w studenckiej grupie modlitewnej

 

     

 

 

Proszę postawić krzyżyk w stosownych przegródkach i odesłać na adres: fundacja.loyola@ignatianum.edu.pl

Kontakt - w razie pytań: o. Dariusz Dańkowski SJ - 573 259 245

 

Załącznik

 

 

Informacja o ochronie danych osobowych

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja im. św. Ignacego Loyoli w Krakowie. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kopernika 26. Kontakt z Administratorem: o. Dariusz Dańkowski SJ - 573 259 245

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia sesji o duchowości ignacjańskiej oraz udostępnieniu Państwu materiałów sesyjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e. w zw. z lit. f. RODO).

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

· związany z organizacją i przeprowadzeniem seminarium oraz wygaśnięciem ewentualnych roszczeń z tym związanych,

· do wyrażenia sprzeciwu w stosunku do przetwarzanych danych osobowych, w przypadkach o których mowa w RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych będą partnerzy seminarium. Ponadto odbiorcami danych będą instytucje z którymi współpracujemy w związku z realizacją seminarium np. dostawcy usług IT. W pozostałych przypadkach dane będą udostępniane uprawnionym organom państwowym.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo: dostępu do danych i ich sprostowania (w przypadkach gdy są nieprawidłowe), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych czy ich usunięcia (w przypadkach, o których mowa w RODO), prawo wniesienia sprzeciwu jak również cofnięcia wyrażonej zgody. Aby zrealizować te prawa należy się skontaktować z Administratorem. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne dla udziału w seminarium. Brak ich podania nie wywoła jednak ujemnych konsekwencji prawnych. Dane nie są przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.