Spotkania indywidualne

 

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym:

  1. Spotkanie pierwsze: diagnoza dotycząca mocnych i słabych stron, wytyczenie celu zawodowego.
  2. Spotkanie drugie: pomoc przy tworzeniu CV i Listu motywacyjnego.
  3. Spotkanie trzecie: symulacja rozmowy kwalifikacyjnej.
  4. Spotkanie czwarte: omówienie wniosków oraz określenie planu działania.